Produksjonstall for juni bærer preg av kutt

Produksjonstall for olje i juni inkluderer kutt på 250.000 fat pr. dag.

PRODUKSJONSTALL: Produksjonskuttet merkes i oljeproduksjonen.  Foto: HARALD PETTERSEN/EQUINOR
Olje

Gjennomsnittlig dagsproduksjon på nors sokkel i juni 2020 var 1.857.000 fat olje, NGL og kondensat, det videreformidler TDN Direkt fra Oljedirektoratet fredag. 

Det fremgår i meldingen at regjeringen 29. april 2020 vedtok å kutte i norsk oljeproduksjon. Produksjonstallet for olje i juni inkluderer dette kuttet på 250.000 fat pr. dag. 

Mengden olje produsert i perioden beløp seg til 1.543.000 fat pr. dag i gjennomsnitt. Det vil si at den ligger 4,1 prosent under taket som ble satt ved produksjonsreguleringen for juni. 

olje
oljedirektoratet
Nyheter
Børs
Olje