Milliardunderskudd i andre kvartal for oljegigant

Den amerikanske oljegiganten Chevron leverte et underskudd på 8,27 milliarder dollar i andre kvartal.

KVARTALSTALL: Oljegiganten Chevron offentliggjorde andrekvartalstall fredag. Foto: Bloomberg
Olje

Chevron Corporation leverte en omsetning på 15,9 milliarder dollar i andre kvartal, ifølge selskapets kvartalsrapport.

Til sammenligning leverte den amerikanske oljegiganten en omsetning på 36,3 milliarder dollar i samme periode foregående år. 

Resultat etter skatt kom inn på minus 8,27 milliarder dollar, ned fra et overskudd på 4,29 milliarder dollar i andre kvartal i 2019.

Etter dagens kurs tilsvarer det et underskudd i andre kvartal på nesten 75 milliarder norske kroner.

Selskapet fikk et justert resultat pr. aksje på minus 1,59 dollar, mot 1,77 dollar i andre kvartal i fjor. På forhånd var det ventet et justert resultat pr. aksje på minus 0,92 dollar, ifølge Infront-konsensus.

– De siste månedene har gitt unike utfordringer. Den økonomiske virkningen av covid-19 reduserte etterspørselen etter våre produkter betydelig og reduserte råvareprisene. Gitt usikkerhetene knyttet til økonomisk utvinning, og rikelig med olje- og gassforsyninger, gjorde vi en nedjustering av våre råvareprisutsikter som resulterte i nedskrivninger på eiendeler og andre kostnader, sier adm. direktør Michael Wirth.

Chevron Corporation

  • Et av verdens største oljeselskaper som utvinner, raffinerer og markedsfører petroleum og petroleumsprodukter over hele verden under merkene Chevron, Texaco og Caltex.
  • Dannet som ChevronTexaco i 2001 ved sammenslutning av Chevron (grunnlagt 1879) og Texaco (grunnlagt 1902). I 2005 foretok selskapet navneskifte til Chevron Corporation.
  • Hovedkvarter i San Ramon, California, USA.
  • Ledes av adm. direktør Michael Wirth.

Forventer svakt tredje kvartal

Ifølge Bloomberg markerer dette Chevrons svakeste kvartal på 30 år, som følge av coronapandemiens virkninger. 

Selskapet tar nedskrivninger og andre netto poster på 1,8 milliarder dollar som følge av svake råvarepriser. Brent-oljen og WTI-oljen har begge kollapset 34 prosent hittil i år. 

 I tillegg tar selskapet nedskrivninger på 2,6 milliarder dollar i Venezuela, etter sanksjoner fra amerikanske myndigheter.

Til tross for et elendig kvartal, tror ikke oljegiganten på forbedringer i tiden fremover. 

– Selv om etterspørselsen og råvarepriser har vist tegn til bedring, er de ikke tilbake til før-pandemiske nivåer, og økonomiske resultater kan fortsette å svekkes i tredje kvartal, skriver selskapet.

Chevron-aksjen faller 4 prosent i førhandelen på Wall Street. Aksjen har stupt 30 prosent hittil i år, og er ned 11 prosent de siste tre månedene.

Exxon Mobil med stygg rekord

Exxon Mobil meldte fredag om et tap på 1,1 milliarder dollar i andre kvartal, tilsvarende 10 milliarder kroner . Tapet er det største siden Exxon og Mobil slo seg sammen i 1999.

HARDT RAMMET: Adm. direktør Michael K. Wirth legger bak seg et utfordrende kvartal for oljegiganten Chevron. Foto: Andrew Harrer

Les kvartalsrapporten her.

Se presentasjonen her.

chevron
kvartalstall
2. kvartal
Nyheter
Finans
Børs
Olje