Tørr brønn ved Ivar Aasen-feltet

Oljeplattform i Nordsjøen. Foto: Dreamstime
Olje

Oljedirektoratet opplyser onsdag morgen om at Spirit Energy, operatør for utvinningstillatelse 780 avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-33 S. Den anses som tørr. Brønnen ligger rundt 5 kilometer nord for Ivar Aasen-feltet.

Spirit Energy har en eierandel på 60 prosent i utvinningstillatelsen, mens Aker BP eier resterende 40 prosent.

Neptune Energy, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/4-15 S og avgrensningsbrønn 34/4-15 A. Brønnene ligger 10 kilometer norvest for Snorrefeltet. Det kom i går frem at det var et stort oljefunn der.

aker bp
Nyheter
Børs
Olje