IEA har nedjustert anslaget sitt for oljeetterspørsel i 2020

Samtidig peker byrået på én stor svakhet for etterspørselen.

NEDJUSTERER ANSLAG: Det internasjonale energibyrået, her ved adm. direktør Fatih Birol, har oppdatert utsiktene for oljeetterspørsel i ny månedsrapport.  Foto: Sigurdsøn, Bjørn
Olje

I Det internasjonale energibyråets (IEA) månedsrapport nedjusterer byrået sine anslag for oljeetterspørsel i 2021. IEA estimerer nå at den globale oljeetterspørselen vil ligge på 91,95 millioner fat per dag for 2020, en nedjustering på 0,14 millioner fat fra forrige rapport. Det skriver TDN Direkt. 

I samme rapport estimerer IEA at etterspørselen i juni overgikk tilbud, og det for resten av året er implisert et trekk i oljelagrene. Det peker videre på at antall smittede pr. dag virker å stabilisere seg på rundt 280.000. 

«Det gjenstår å se om økningen av smittetilfeller er et tegn på en andre bølge, eller om det bare er en jevnlig fluktuasjon som vi vil se over tid», hevder imidlertid IEA.

Den store svakheten

TDN Direkt videreformidler fra rapporten at flydrivstoff forblir den store svakheten. Byrået peker på at antall reiste flykilometer i april var ned 80 prosent på årsbasis, og selv om dette har bedret seg noe, var det likevel en nedgang på 67 prosent i juli. 

«Med få tegn på at bildet vil forbedre seg betydelig snart, har vi nedgradert estimatet for global etterspørsel for flydrivstoff og parafin», heter det fra rapporten.

olje
iea
fatih birol
Nyheter
Børs
Olje