Oljeproduksjonen stiger på norsk sokkel

Produksjonen overgikk Oljedirektoratets prognoser.

OLJEPRODUKSJONEN STIGER: På norsk sokkel, her representert ved Johan Sverdrup. Foto: NTB scanpix
Olje

Foreløpige produksjonstall for juli viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.062.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.

Dette er 205.000 fat mer enn i juni.

Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.739.000 fat olje, 296.000 fat NGL og 27.000 fat kondensat.

Oljeproduksjonen er 0,8 prosent over direktoratets prognose for juli.

Regjeringen vedtok 29. april å kutte i norsk oljeproduksjon, og juli-tallet inkluderer dette kuttet på 134.000 fat per dag i andre halvår 2020.

Les mer her.

oljeproduksjon
norsk sokkel
oljedirektoratet
Nyheter
Børs
Olje