Miljødirektoratet kritisk til regjeringens planer om ny oljeleting i Barentshavet

I en høringsuttalelse advarer Miljødirektoratet om at nye olje- og gassfelt i Barentshavet kan bli lønnsomme for oljeselskapene, men ikke for samfunnet.

MILJØDIREKTORATET: Retter kraftig kritikk mot regjeringens utlysning av nye leteområder til oljeindustrien i 25. konsesjonsrunde. Foto: NTB Scanpix
Olje

Miljødirektoratet retter kraftig kritikk mot regjeringens utlysning av nye leteområder til oljeindustrien i 25. konsesjonsrunde, skriver Klassekampen.

Direktoratet mener at regjeringen ikke har tatt hensyn til klimarisikoen og heller ikke har utredet de samfunnsøkonomiske konsekvensene ved nye letefelt.

De høye lete- og driftskostnadene i Barentshavet, samt muligheten for at etterspørselen etter olje og gass går ned på grunn av klimapolitikken, gjør at direktoratet advarer om at den «totale samfunnsøkonomiske lønnsomheten» kan «tippes i negativ retning».

– Derfor undres vi over at et så viktig tema ikke er belyst i denne utlysningen, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet til avisen.

(©NTB)

barentshavet
25. konsesjonsrunde
Nyheter
Politikk
Olje