SEB anbefaler Aker BP, Lundin Energy, Odfjell Drilling, Subsea 7, TGS Nopec, Akastor og BW Offshore

Rigg går fra dårlig til verre, mener meglerhuset SEB og ber investorer konsentrere seg om to oljeselskaper.

TYPISK NORSK: Aker BPs posisjon på norsk kontinentalsokkel er attraktivt for SEB. Her bilde fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Espen Rønnevik/Øyvind Gravås
Olje

Olje- og oljeservice-teamet i SEB har valgt ikke engang å gi aksjeråd på en lang rekke riggselskaper etter at oljeprisfallet har forverret situasjonen for en allerede hardt rammet oljeserviceindustri.

Meglerhusets nye analyse basert på forventede oljeinvesteringer konkluderer med «Better safe than sorry». Analytikerne konkluderer med at det nå er «risk off» for oljeselskapene og tror det vil ta lang tid før de igjen vil satse. Følgelig spår SEB kun 5 prosents økte investeringer i 2021 etter 27 prosents kollaps i 2020.

I stedet satser oljeselskapene på fornybarinvesteringer for å tekkes aksjonærene, mener analytikerne.

ANALYTIKER: Kim André Uggedal, SEB. Foto: Moment Studio.

Satser på Aker BP og Lundin

Det olje- og oljeserviceteamet i SEB tror på er oljeselskaper med fokus på norsk kontinentalsokkel. Andre suksesskriterier er kombinasjonen produksjonsvekst, fleksibel balanse og sterk kontantstrøm. Da mener de Aker BP og Lundin Energy skiller seg ut positivt, og meglerhuset anbefaler disse to aksjene som analytikerne mener kan stige henholdsvis 37 og 30 prosent.

Equinor og OKEA får bare hold-anbefaling fra SEB.

ANALYTIKER: Anders Rosenlund. Foto: Eivind Yggeseth

Meglerhusets intervjuundersøkelse om oljetilbude i 2025 til 2030 viser at oljeselskapene har begrenset bekymring for gjenværende oljereserver og følgelig svært begrenset kortsiktig behov for leting.

Kun kjøp på Odfjell Drilling

På riggsiden mener analytikerne at situasjonen går fra dårlig til verre med massivt tilbudsoverskudd av både flytere og jackup-rigger som resultat.Det betyr at riggselskapene går mot mer dyptgående restrukturering av gjeld.

Analytikerne skriver i sin rapport at de strever med å finne attraktive riggaksjer, men trekker frem Odfjell Drilling med sin sterke ordrereserve og satsing på norsk kontinentalsokkel. SEB råder kundene til å kjøpe aksjen som den eneste av riggaksjene. 

ANALYTIKER: Bjarne Schieldrop. Foto: NTB Scanpix

Til gjengjeld spår de Odfjell Drilling-aksjen opp 81 prosent til 20 kroner.

Anbefaler Subsea 7 og BW Offshore

På oljeservidesiden spår SEB lavere aktivitet de neste årene, men sikter seg likevel inn på selskaper med bra ordrereserve og økt eksponering mot fornybar energi. SEB anbefaler kjøp av Subsea 7 og BW Offshore med god kontantstrøm, bra ordrereserve og robust balanse.

Også Akastor får kjøpsanbefaling.

Fornybarinvesteringene utgjør kun 2 prosent av oljeselskapenes investeringer i 2020, men er forventet å øke.

Seismikkselskapene får en tøff utfordring med dårlig marked inn i 2020, og SEB spår restruktureringer. Likevel anbefaler de kjøp av TGS-Nopec.

seb markets
aker bp
AKERBP
lundin energy
subsea 7
SUBC
tgs-nopec
TGS-NOPEC Geophysical Company
bw offshore
bwo
akastor
aka
odfjell drilling
ODL
Nyheter
Oljeservice
Aksjeanalyse
Olje