IEA: – Skjøre utsikter for oljen

Usikkerhet sørger for enda mer skjøre utsikter for oljeetterspørselen.

Publisert 15. sep. 2020 kl. 10.11
Oppdatert 15. sep. 2020 klokken 10.18
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 313 ord
Oljerigg, oljeboring, boring, olje, drillorama Foto: Dreamstime

Usikkerheten skapt av coronaviruset viser få tegn til å være avtakende og utsiktene er enda mer skjøre nå enn i forrige rapport, ifølge det internasjonale energibyråets (IEA) rapport for september 2020.

I Europa er smittetallene økende etter ferien, selv om antallet sykehusinnleggelser og døde som følge av viruset er lavere enn tidligere. I USA er antallet smittede avtagende og situasjonen ser ut til å bedre seg i Japan og Sør-Korea. Likevel er situasjonen skremmende med lokale nedstengninger samt tiltak og restriksjoner.

«Disse utviklingene veier tungt på den økonomiske aktiviteten og leder til lavere forventninger til en innhenting i energietterspørsel», heter det i rapporten.

Flater ut

IEA trekker også frem at det til å begynne med var en rask innhenting i oljeetterspørselen, ledet an av drivstoff, men at kurven har flatet ut og det i økende grad blir klart at viruset vil være til stede en god stund, ifølge TDN Direkt.

IEA nedjusterer estimatet for global etterspørselsvekst i andre halvår 2020 med 0,4 millioner fat pr dag. For 2020 som helhet ser de et fall i etterspørsel sammenlignet med 2019 på 8,4 millioner fat pr dag, som er noe mer enn ved forrige rapport. 

Foreløpige tall for oljelagrene i august viser nedgang både i USA, Europa og Japan.

Tallene viser at de amerikanske råoljelagre falt med 19,3 millioner fat, de europeiske falt med 9,8 millioner fat, mens de japanske falt med 1,3 millioner fat, ifølge TDN Direkt.

Call on Opec

IEA ser «call on Opec» pluss lagerendringer i 2021 på 28,4 millioner fat pr dag, ifølge TDN Direkt. Det er nedjustert med 0,1 millioner fat pr dag fra anslaget i rapporten forrige måned.

Call on Opec ventes til 27,3 millioner fat pr dag i første kvartal 2021, fallende til 27,0 millioner fat pr dag i andre kvartal. For tredje og fjerde kvartal ventes call on Opec å være på henholdsvis 29,2 og 29,9 millioner fat pr dag.