OKEA estimerer reduksjon i nettoresultat med 15 millioner i 3. kvartal

Etter å ha mottatt normprisvurderinger fra Petroleumsprisrådet, er OKEA forberedt tosifret millionsmell i 3. kvartal. 

VENTER MILLIONSMELL: Her adm. direktør Erik Haugane. Foto: Iván Kverme
Olje

OKEA  har i dag mottatt foreløpige normprisvurderinger for oljeproduksjon på norsk kontinentalsokkel i 2. kvartal 2020 fra Petroleumsprisrådet, fremgår det av en børsmelding fredag.

På grunn av den ekstraordinære markedssituasjonen i kvartalet, var den foreløpige vurderingen av normprisforskjellene betydelig for en rekke felt, heter det i meldingen. Sammenlignet med det opprinnelige anslaget presentert i 2. kvartalsregnskap for 2020, indikerer den foreløpige normprisen en reduksjon i oljeprisen for Draugen-heisen i mai på 10,75 dollar pr. fat.

Regnskapseffekten av den foreløpige normprisen vurderes i selskapets regnskap for 3. kvartal 2020 med en estimert reduksjon i inntektene på 68 millioner kroner og en estimert reduksjon i resultat etter skatt på 15 millioner kroner, opplyser selskapet. Skulle den foreløpige vurderingen av normprisen bli bestemt som den endelige normprisen, estimeres kontantkonsekvensen for OKEA til en netto utstrømning på 15 millioner kroner.

Fredag stengte OKEA-aksjen opp 7,53 prosent. Hittil i år har aksjen kollapset 54 prosent.

okea
Nyheter
Børs
Olje