Baker Hughes telling viser flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viste flere enheter i drift i forrige uke.

Foto: Bloomberg
Olje

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 332 rigger i operasjon per 25. september. Det er 13 flere enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 261, opp seks fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger steg med fire, til 183. Antallet gassrigger var 75, opp to fra uken før.

Riggtellingen for Canada viste i samme periode 71 rigger i drift, opp syv fra uken før. I Mexicogulfen var det 14 rigger i drift, uendret fra uken før.

Baker Hughes riggtelling.

riggtelling
baker hughes
Nyheter
Børs
Olje