Equinor skal bygge ut et av de største oljefunnene på norsk sokkel

Equinor og tre partnere har besluttet å bygge ut Breidablikk-feltet i Nordsjøen.

SKAL BYGGES: Breidablikk-feltet i Nordsjøen. Foto: Equinor
Olje

Equinor  , Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips Skandinavia skal bygge ut Breidablikk-feltet, går det frem av en pressemelding mandag. 

Mandag leverer partnerskapet en plan for utbygging og drift til olje- og energiministeren, og tildeler samtidig kontrakter for undervannsanlegg og oppgradering av Grane-plattformen.

Forventet utvinning fra feltet er omtrent 200 millioner fat og investeringene vil være om lag 18,6 milliarder kroner.

– Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Beslutningen om å bygge ut feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne. Vi er glade for at vi i dag også kan tildele to sentrale kontrakter til en samlet verdi på 3,3 milliarder kroner inklusive opsjoner. Kontraktene vil bidra til viktig aktivitet for leverandørindustrien og sikre arbeidsplasser i mange år, sier Geir Tungesvik, fungerende konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring hos Equinor.

Utbyggingsløsningen som er valgt for Breidablikk er en havbunnsutbygging med 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer som styres fra Grane. Breidablikk vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering, før ilandføring til Stureterminalen.

Kontrakten for produksjonsanlegg på havbunnen tildeles Aker Solutions  . Kontrakten består av leveranse av fire bunnrammer og opptil 23 ventiltrær med tilhørende komponenter. 

Kontrakten har en anslått verdi på om lag 2,5 milliarder kroner inklusive opsjoner. 

Rundt 300 årsverk i Norge vil være tilknyttet prosjektet for leverandøren, med prosjektledelse og ingeniørarbeid på Fornebu og Tranby, fabrikasjon i Egersund og Sandnessjøen og service organisasjon på Ågotnes. I tillegg kommer leveranser fra Storbritannia, Malaysia og Brasil.

Foreløpig er ikke alle kontraktene er tildelt, men det forventes at ca 70 prosent av verdiskapingen i utbyggingsfasen vil tilfalle norske bedrifter.

Planlagt produksjonsoppstart for feltet er første halvår 2024.

Breidablikk-feltet

 • Breidablikk-feltet ligger nordøst for Grane-feltet
 • 3 funnbrønner; første i 1992 og fulgt opp med to nye funn i 2013, 2014
 • Havdyp er ca. 130 meter
 • Hydrokarbonene på Breidablikk-feltet strekker seg over et område på ca. 37 km2

Utbygging:

 • 23 oljeprodusenter
 • Fire havbunnsrammer med seks slisser
 • To 14’’ produksjonsrør
 • En 8’’ gassløftlinje
 • En kontrollkabel for hydraulikk og kjemikalier (umbilical)
 • En kontrollkabel for kraft og kommunikasjon (DC/FO)

Grane-feltet

 • Grane er et oljefelt i Nordsjøen som er bygd ut med en integrert bolig-, prosess- og boreplattform med bunnfast stålunderstell
 • Feltet ble funnet i 1991, og produksjonen startet i 2003
 • Plattformen ligger om lag 185 kilometer vest for Haugesund
 • Havdypet ved plattformen er 127 meter
 • I et ordinært driftsår uten større prosjekter sysselsetter Grane-feltet ca. 350 årsverk

Sture-terminalen

 • Sture-terminalen i Øygarden kommune i Vestland fylke er en viktig utskipningshavn for råolje
 • Terminalen tar imot oljen fra Granefeltet via Grane Oil Pipeline (GOP) som er en 212 kilometer lang oljerørledning
Bredablikk-feltet
eqnr
equinor
conocophillips
petoro
Nyheter
Børs
Olje