– Skjøre utsikter for oljeprisen

Ifølge forward-kurven når ikke Brent-oljen 50 dollar før i 2023. 

SKJØRE UTSIKTER: IEA er ikke optimistiske til oljeetterspørselen fremover. Foto: Dreamstime
Olje

Det internasjonale energibyrået (IEA) er ute med sin oktober-rapport, og gjør der bare små endringer i sine prognoser for global oljeetterspørsel.

2021-prognosen jekkes opp 50.000 fat fra september-rapporten, til 97,2 millioner fat per dag, mens 2020-prognosen er uendret på 91,7 millioner fat per dag.

IEA ser en stigende trend i oljeetterspørselen gjennom neste år, fra 95,6 millioner fat i første kvartal, via 96,1 og 98,2 millioner fat i hhv. andre og tredje kvartal, til 98,8 millioner fat per dag i fjerde kvartal.

Samtidig anslår IEA oljeproduksjonen utenfor OPEC til drøyt 63,5 millioner fat per dag i 2021, noe som tilsvarer en oppjustering på 40.000 fat fra september-rapporten.

2020-prognosen er oppjustert med 70.000 fat til knappe 63,1 millioner fat per dag.

– Skjøre utsikter

IEA gjentar i oktober-rapporten sitt syn om at utsiktene for oljemarkedet er skjøre.

«Trenden i coronasmittetilfeller er sterkt oppadgående i mange land og myndigheter innfører strengere restriksjoner på innbyggernes bevegelsesfrihet. Dette reiser helt klart tvil om hvor robust den forventede gjeninnhentingen i økonomien vil bli, og dermed utsiktene for veksten i oljeetterspørselen», skriver byrået.

IEAs estimater for tilbud og etterspørsel (som forutsetter full etterlevelse fra OPEC+ av deres kuttavtale) innebærer et trekk i globale oljelagre på betydelige fire millioner fat per dag, men byrået understreker at dette kommer fra rekordhøye nivåer. 

– 50 dollar først i 2023

«Med en planlagt økning av produksjonstaket i OPEC+ på 1,9 millioner fat per dag fra 1. januar, er det bare begrenset rom for markedet å absorbere ekstra produksjon de neste månedene. Det er også en risiko for at gjeninnhentingen i etterspørselen hemmes av den seneste oppgangen i coronasmittetilfeller i mange land», skriver IEA.

«De usikre utsiktene som kan stanse lagertrekket gjenspeiles i svakere, fysiske oljepriser, noe som har tatt ned den fremste delen av forward-kurven for Brent-olje. Det lengre perspektivet gir liten oppmuntring for produsenter; kurven viser at prisene ikke når 50 dollar fatet før i 2023. De som ønsker seg et strammere oljemarked ser på et mål som er i bevegelse», heter det videre.

Les mer her.