North Energy-topper kjøper aksjer

Anders Onarheim og Rachid Bendriss øker eksponeringen.

Olje

Styreleder Anders Onarheim har gjennom AB Investments kjøpt 850.000 aksjer i North Energy  til kurs 1,85 kroner, går det frem av en børsmelding.

Onarheim la dermed nesten 1,6 millioner kroner på bordet for aksjene.

Etter dette eier han over 23,2 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende 19,51 prosent eierandel.

Videre har finansiell rådgiver og primærinnsider Rachid Bendriss kjøpt drøyt 1,25 millioner aksjer til samme kurs. Bendriss er dermed oppe i over 10,6 millioner aksjer, tilsvarende 8,91 prosent.

Til slutt har finansiell rådgiver Didrik Leikvang kjøpt 1.256.450 aksjer i North Energy, også det til kurs 1,85 kroner. Han har etter dette over 8,46 millioner aksjer i selskapet (7,11 prosent).

innsidekjøp
NORTH
Nyheter
Børs
Olje