Carnegie om Panoro Energy: – Dette kan være en «game changer»

Carnegie venter kursoppgang i Panoro Energy.

KJØP: Carnegie anbefaler kjøp av aksjer i Penoro Energy, her representert ved adm direktør John Hamilton. Foto: Olav Heggø
Olje

Carnegie har tatt opp dekning på Panoro Energy  . Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 17.

Meglerhuset mener det pågående strukturelle skiftet blant de større europeiske oljeselskapene gjør dem mindre interessert i oljeeiendeler i Afrika. Carnegie tror derfor det vil bli lettere for Panoro å gjennomføre attraktive oppkjøp- og fusjonsavtaler i tiden fremover.

Analytikeren tror også at ressursestimatet på Panoros hovedeierandel, Dussafu-blokken i Gabon, skal fortsette å stige, ettersom operatøren konstant har underestimert ressursestimatene. De trekker frem funnet Hibiscus, som operatøren mener kan være på 155 millioner fat.

Game changer

«Dersom dette stemmer bør det være en «game changer» for Panoro, og styrke deres oljeproduksjon så tidlig som 2022 til 2023», skriver Carnegie, ifølge TDN Direkt.

Fredag omsettes aksjen for 10,88 kroner, opp 3,6 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 750 millioner kroner.

For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 56 prosent. Hittil i år har Panoro Energy falt 52 prosent på Oslo Børs.

panoro energy
PEN
olje
carnegie
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse
Olje