Venter fall i inntektene for DNO

Analytikerne venter kraftig fall i omsetningen til DNO. 

Q2, DNO adm. direktør Bjørn Dale i DNO Foto: Iván Kverme
Olje

På torsdag legger DNO  frem regnskapet for tredje kvartal. Estimater TDN Direkt har hentet inn fra Infront viser at det er ventet inntektene til oljeselskapet vil falle dramatisk. I snitt venter analytikerne at DNO vil ha en omsetning på 159 millioner dollar i tredje kvartal. Det er i så fall en nedgang på 30 prosent, fra 227 millioner dollar, i samme periode året før. 

Lavere omsetning i flere år

Det er ventet en ebitda på 69 millioner dollar, mot 109 millioner dollar. Mens resultat før skatt ventes å komme på minus 17 millioner dollar, noe som er en forbedring fra samme periode i fjor da DNO fikk minus 106 millioner dollar.  

For året ser snittet av analytikerne som TDN Direkt har snakket med en omsetning på 612 millioner dollar. Det vil i så fall være ned tilbakegang på over 350 millioner dollar fra 2019, da DNO fikk 971 millioner i omsetning. I 2021 og 2022 ser snittet av analytikerne for seg en omsetning på henholdsvis 717 og 864 millioner dollar. 

Av oljeproduksjon ventes DNO å ha en produksjon på W/I-basis på 91.937 fat pr. dag i tredje kvartal. For hele 2020 ventes produksjonen å være på 93.800 fat pr. dag, mens den ventes å være på 92.200 fat pr. dag i 2021 og 88.800 fat pr. dag i 2022. 

dno
estimater
Nyheter
Børs
Olje