Holder Melkøya-anlegget stengt i ett år etter brannen

Det er ikke aktuelt å permittere ansatte ved Equinors gassanlegg på Melkøya selv om det skal være stengt i inntil tolv måneder etter brannen i september.

STENGT: Equinors petroleumsanlegg på Melkøya vil være stengt i inntil tolv måneder for utbedringer etter brannen in september. Foto: NTB
Olje

Equinor opplyser mandag at kartleggingen av skadeomfanget indikerer at LNG-anlegget vil være nedstengt i inntil ett år for utbedringer. Markedet reagerte med å sende selskapets aksjekurs ned 3 prosent mandag formiddag, noe som også trakk hovedindeksen ved Oslo Børs kraftig nedover.

Kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Equinor sier det ikke kan sies nøyaktig hvilke konsekvenser dette får på lang sikt for de ansatte, men understreker at det er helt uaktuelt å permittere noen per nå.

– Vi har mye arbeid og aktivitet å drive med mens anlegget er nedstengt. Det er mye å gjøre før vi er tilbake i produksjon. Så kan ikke jeg spekulere i om det vil bli aktuelt med endringer senere. Men vi ser for oss at vi heller vil ha behov for økt kapasitet for å komme tilbake i produksjon, sier han til NTB.

Arbeidet som skal utføres, inkluderer brannskader på luftinntaket på en av anleggets fem kraftturbiner. I tillegg har store mengder sjøvann fra slokkearbeidet ødelagt andre hjelpesystemer som elektroutstyr og kabler i anlegget. Det er arbeidet med rette opp disse følgeskadene som er mest omfattende, og stansens varighet vil avhenge av leveransetid på nødvendig utstyr.

Stor usikkerhet

Fremdriften vil også bli påvirket av smitteverntiltak for håndtering av covid-19-viruset.

– Selv om mye kartleggingsarbeid gjenstår, og usikkerheten er stor, så er nå vårt beste estimat for oppstart 1. oktober 2021, sier anleggsdirektør Andreas Sandvik.

Han forteller at de også vil bruke nedstengingsperioden til å gjennomføre annet vedlikehold og utbedringsarbeid planlagt for 2021.

– Dette omfatter både løpende vedlikehold og vedlikehold planlagt i en revisjonsstans våren 2021.

Startet granskning

Equinor, Petroleumstilsynet (Ptil) og politiet har startet granskinger av brannen, og dette arbeidet vil pågå ut året.

– Brannen på Hammerfest LNG var en meget alvorlig hendelse. De ulike granskingene av hendelsen blir viktige for å identifisere tiltak som skal forhindre at lignende hendelser kan skje igjen, sier Grete B. Haaland, direktør for alle landanlegg i Equinors portefølje.

Årsaken til brannen er enda ikke kjent, men den startet i en turbin på produksjonsanlegg på ettermiddagen 28. september og ble slukket sent samme kveld.

Tidligere i oktober uttalte selskapet at det følger opp hendelsen overfor ansatte og lokalbefolkningen i Hammerfest, og at det også skal gjennomgå avvik som nylig er påpekt av Petroleumstilsynet.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ptil, Inger Anda, sier til NTB at en rapport om hendelsen kan ventes i januar.

– Det er et stort puslespill som skal på plass. I tillegg gjennomførte vi et elektro- og storulykketilsyn på anlegget bare dager før, uavhengig av brannhendelsen. Der ble det observert flere tiltak og avvik som ikke hadde blitt tilfredsstillende fulgt opp av Equinor siden samme type tilsyn ble gjennomført i 2017. Denne tilsynsrapporten er forhåpentligvis klar i november eller desember, sier Anda.

(©NTB)

eqnr
equinor
melkøya
brann
Nyheter
Børs
Olje