Petroleumstilsynet: – Alvorlige brudd av Equinor

Det skal ha blitt identifisert alvorlige brudd på regelverket hos Equinor på landanlegget Hammerfest LNG.

NEDSTENGT: 28. september brøt det ut brann i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest. En knapp uke etter at Petroleumstilsynet hadde vært på inspeksjon. Anlegget vil ikke åpnes igjen før i oktober 2021. Foto: NTB
Olje

Petroleumstilsynet sier de har avdekket at Equinor  manglet en systematisk tilnærming til bruk og utførelse av avviksbehandling ved ladeanlegget. Tilsynet har nå gitt Equinor pålegg, og fristen for å etterkomme pålegget er 1. juni 2021. Det opplyser Petroleumstilsynet i en melding tirsdag. 

Ikke fulgt opp

– Vi registrerte blant annet at flere forhold som tidligere var påpekt av tilsynet, og som Equinor har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert eller fulgt opp i henhold til svaret. Inntrykket var at selskapet ikke i tilstrekkelig grad behandler eller kompenserer for identifiserte svekkelser og avvik i påvente av permanent utbedring, skriver Petroleumstilsynet. 

Tilsynet er også lite imponerte over oppfølgingen av fjorårets storulykketilsyn som ble utført sammen med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) med elektriske anlegg på Hammerfest LNG i 2017. Da det ble ført tilsyn i 2017 skal Equinor ha hatt problemer med å få personell som er kvalifisert for å utøve vedlikeholdsoppgaver på elektriske anlegg.

– Selskapet hadde i etterkant av tilsynet i 2017 iverksatt tiltak for å forbedre disse utfordringene. Imidlertid registrerte vi nå at anlegget hadde tilsvarende utfordringer for teknisk støtteavdeling («ingeniøravdeling») innenfor elektro- og instrumentdisiplinene, skriver tilsynet. 

Skal gjennomgå prosessene

Allerede tirsdag formiddag har Equinor svart Petroleumstilsynet, og de sier i en pressemelding at de tar rapporten veldig alvorlig og at de vil gjennomgå systemene og prosessene. 

– Vi vil studere tilbakemeldingene nøye og svare på påleggene og lukke avvikene. Vi har begynt å implementere, eller allerede iverksatt, tiltak angående flere av avvikene som er angitt i rapporten, og vi vil jobbe for å lukke de gjenværende avvikende med kvalitet innen tidsfrister som er avtalt med tilsynet, sier Grete B. Haaland, direktør for Equinors landanlegg.

Tilsynet ble gjennomført fra 21. til 24. september, og under en uke etter at Petroleumstilsynet hadde vært der brøt det ut brann i en av de fem gassturbinene på anlegget utenfor Hammerfest. På anlegget produseres det flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet.

equinor
eqnr
petroleumstilsynet
Nyheter
Energi
Børs
Olje