Heller kaldt vann i blodet på oljeoptimister

Oljeinvesteringene for 2021 ble oppjustert, men ikke la deg lure av førsteinntrykket, advarer Handelsbanken.

ADVARER: Handelsbanken Capital Markets synes ikke oljeinvesteringstellingen fra SSB er så sterk som den ser ut. Rundt bordet seniorøkonom Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom Kari Due-Andresen og tidligere sjeføkonom Knut Anton Mork. Foto: Are Haram
Olje

SSB har i dagens oljeinvesteringstelling anslått 166,3 milliarder kroner for 2021. Dette tilsvarer en oppjustering på 12 prosent fra forrige telling.

2021-anslaget peker likevel mot 9 prosent lavere investeringer enn 2020-anslaget, som nå er på 182,5 milliarder kroner. I forrige telling ble det antydet et fall på nesten 15 prosent.

«Og blir kostnadsveksten negativ neste år, noe vi antar, vil fallet i oljeinvesteringene reelt sett bli enda mindre. Ved første øyekast ser dette ut til å være på den sterke siden av forventninger, ettersom vi og Norges Bank hadde sett for oss et fall på henholdsvis 11 og 12 prosent», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering.

Betydelig advarsel

Seniorøkonomen finner likevel grunn til å minne om en betydelig advarsel i pressemeldingen, nemlig at det høyere (nominelle) estimatet for feltutvikling i 2021 hovedsaklig er forårsaket av  betydelig høyere rapporterte kostnadsoverslag på enkelte utviklingsprosjekter.

«Det vil si fortsatt positiv kostnadsvekst også i 2021. Denne kostnadsøkningen vil ifølge SSB trolig ikke bidra til å utvide produksjonskapasiteten mer enn opprinnelig planlagt», fortsetter Gonsholt Hov. 

«Mens førsteinntrykket er at 2021-utsiktene er sterkere enn forventet, er konklusjonen trolig ikke så klar, siden kostnadsveksten kan holde seg høy også fremover. Når det gjelder utsiktene for kostnadsvekst, må vi lete etter ytterligere informasjon i nasjonalregnskapet de nærmeste månedene», heter det videre.

Skatteincentiver?

I en oppdatering fra DNB Markets påpeker seniorøkonom Kyrre Aamdal at et forventet fall i oljeinvesteringer på ni prosent fra 2020 til 2021 er relatert til lavere leteutgifter og aktivitet innen feltutvikling, ettersom store prosjekter vil bli sluttført.

Han tror oppjusteringen av 2021-anslaget kan henge sammen med skatteincentiver.

«Dagens investeringstelling viser markant bedre 2021-utsikter enn tidligere tellinger, men at den som før indikerer et kraftig fall fra 2020. Investeringsestimater i industri/kraftproduksjon har vist lignende endringer. Dette vil trolig ikke påvirke utsiktene for vekstraten, siden bedre investeringsutsikter oppveies av svakere aktivitet i fjerde kvartal», skriver Aamdal.

oljeinvesteringer
ssb
handelsbanken capital markets
marius gonsholt hov
dnb markets
kyrre aamdal
nasjonalregnskap
Nyheter
Børs
Olje