Kuttet estimater etter epost fra IR i Equinor

– Vi tror konsensusestimatene kommer ned etter denne mailen, sier analytiker Teodor Sveen Nilsen i Sparebank 1 Markets. 

OVERRASKET: SpareBank 1-analytikeren Teodor Sveen-Nilsen. Foto: Iván Kverme
Olje

Som vanlig sender Investor Relations-avdelingen i Equinor  en epost til analytikerne med litt informasjon før selskapet samler inn analytikernes inntjeningsestimater. 

Men vanligvis er det lite overraskelser i informasjonen som blir gitt. I eposten som ble sendt tirsdag morgen var derimot en rekke negative overraskelser, ifølge analytiker Teodor Sveen Nilsen i SpareBank 1 Markets.

For ordens skyld publiseres også informasjonen på selskapets hjemmesider.

Kutter estimatene

Informasjonen fra selskapet gjør at analytikeren kutter estimatene for driftsresultatet i fjerde kvartal 2020 med 15 prosent. Inntjeningsestimatet kuttes med 17 prosent. 

«Vi tror konsensusestimatene vil komme ned etter denne mailen», skriver analytikeren i en epost til sine kunder. 

Resultatvarsel

Blant de mange punktene i eposten fra IR-avdelingen i Equinor, er et resultatvarsel for selskapets Markedsføring-, midtstrøm- og prosesseringsdivisjon (MMP).

«Investorer bør forvente at det justerte resultatet vil bli i den lave enden av normal guiding-intervall på 250-500 millioner dollar pr. kvartal», heter det fra selskapet. 

Årsakene er svake marginer hos raffineriene, nedstengelse av LNG-anlegget i Hammerfest og metanol-anlegget på Tjeldbergodden, samt svakere resultater fra trading-virksomheten.

Sveen Nilsen skriver til sine kunder at resultatene fra trading-virksomheten vanligvis er gode i fjerde kvartal og første kvartal, og at han derfor er overrasket. 

Trøbbel i Brasil og høye letekostnader

Noe annet negativt fra Equinor, ifølge analytikeren, var at selskapet estimerer sin andel av kostnadene i forbindelse med den pågående reparasjonen på Peregrino-feltet i Brasil til rundt 60 millioner dollar – noe som vil tynge resultatene i fjerde og første kvartal. 

En tredje negativ faktor, var at selskapet skriver at letekostnadene i den internasjonale virksomheten vil bli på mellom 250 og 275 millioner dollar i fjerde kvartal.

«Dette er betydelig over vårt estimat på 90 millioner dollar. Vi tror disse uvanlige høye letekostnadene er relatert til Rosneft-avtalen», skriver analytikeren.

IR-avdelingen i Equinor ledes av Peter Hutton og består av åtte ansatte.

Sveen Nilsen har en «hold»-anbefaling på Equinor og et kursmål på 155 kroner. 

olje
equinor
sparebank 1 markets
teodor sveen nilsen
Nyheter
Olje