DNB Markets oppjusterer oljeprisestimatet: – Vi tror at den globale oljeetterspørselen vil gjøre et ekte comeback i år

I en oppdatering mandag skriver DNB Markets at meglerhuset venter en brent-pris på 57 dollar i 2021 på grunn av lavere dollarkurs og en aggressiv oljepolitikk.

Helge André Martinsen Oljeanalytiker i DNB Markets Foto: Stig B. Fiksdal
Olje

Oljeprisen på et fat nordsjøolje (brent spot) faller om lag 0,2 prosent i løpet av morgentimene mandag til 54,68 dollar fatet.

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets skriver i en oljekommentar mandag formiddag at 2021 blir «det store året for en rebalansering av oljemarkedet». 

Han viser til at oljekartellet Opec+ startet året med et kapasitetsoverskudd på 8,5 millioner fat pr. dag, men at det ligger an til et overskudd på 2,5 millioner fat pr. dag ved slutten av året. Nedgangen i kapasitet skal være største grunnen til meglerhusets oljeprisestimat på 62 dollar fatet i fjerde kvartal. 

«Vi tror at den globale oljeetterspørselen vil gjøre et ekte comeback i år», skriver Martinsen.

Økt oljeprisestimat for 2021

«Vi har økt våre oljeprisestimater for 2021 på grunn av en svakere dollar, kald vinter i første halvår på den nordlige halvkule og Saudi Arabias aggressive og uventede produksjonskutt på ytterliggere én million fat pr. dag.»

Meglerhuset skriver videre at estimatet på 65 dollar fatet i 2022 forblir uendret.

Saudi Arabia meldte tidligere i januar at landet tar på seg et frivillig produksjonskutt på én million fat pr. dag, noe som overrasket markedet, spesielt ettersom landet samtidig lar Opec-partnerne Russland og Kazakhstan øke sin produksjon i perioden med en kombinert økning på 75.000 fat per dag.

Oljeanalytiker Bjarne Schieldrop forklarte imidlertid hvordan Saudi Arabia ligger an til å vinne på strategivalget, ettersom det er ventet at oljeprisen vil øke.

Høyere etterspørsel

Ifølge Martinsen venter DNB Markets at vi ved slutten av 2021 vil se en global oljeetterspørsel rett i underkant av 100 millioner fat pr. dag. 

«Etter vårt syn se vi potensialet for et stort comeback for global etterspørsel etter olje i hele 2021, og etter våre estimater slutter vi 2021 rett under 100 millioner pr.dag-merket.»

Han viser til at markedet allerede ser et sterkt comeback i oljeetterspørselen i «viktige voksende markedsøkonomier», og at det ikke foreligger noen grunnleggende tap på etterspørsel grunnet pandemien.

I tillegg har lastebilnæringen ifølge analytikeren stortrives under pandemien, og flere har også valgt å kjøre bil over kollektivtransport.