Mohns oljemygg jakter vekst på norsk sokkel

Med full klaff i nok en lisensrunde nærmer Trond Mohns energiselskap M Vest Energy seg målet om å bli en komplett spiller på norsk sokkel.

SATSER PÅ OLJE OG GASS: Trond Mohn er en sentral aksjonær i M Vest Energy, som har store ambisjoner på norsk sokkel. Foto: Iván Kverme
Olje

– Vi søkte på to lisenser og fikk andeler i begge, sier adm. direktør Jonny Hesthammer i M Vest Energy til Finansavisen.

Tirsdag delte Olje- og energidepartementet ut 61 lisensandeler til selskaper i den årlige konsesjonsrunden «Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2020», forkortet til TFO 2020.

For det vesle oljeselskapet M Vest Energy, der Trond Mohn er en toneangivende eier, ble det igjen maks klaff med lisenssøknaden. Det ble det også sist de deltok i TFO for to år siden.

Nå har selskapet sikret seg en 40 prosents eierandel i PL 1116 i Norskehavet sammen med operatør Okea, samt 20 prosent av PL 1130 der partnerne er Inpex Norge og Wintershall Dea.

Dermed øker selskapets portefølje til totalt syv lisenser.

Jobber med utbygging

Hesthammer er godt fornøyd med de nye lisensene, hvorav PL 1130 ligger like nord for Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet.

– Lisensen ligger like ved Ivory-lisensen hvor M Vest har en 25 prosents eierandel, og det eksisterende gassfunnet nå vurderes for utbygging, sier han.

– Vi har dybdekunnskap i dette området og stor tro på at det finnes vesentlige gassressurser der.

Den andre lisensen er lokalisert på Haltenterrassen sør for Mikkelfeltet i Norskehavet og inneholder ifølge Hesthammmer flere spennende prospekter i tillegg til det påviste Cortina gasskondensatfunnet.

– Hva er planene for 2021?

– Akkurat nå har vi fokus på Vette-lisensen, hvor partnerskapet vurderer utbygging. I tillegg jobber vi med evaluering av Ivory-funnet, også det med tanke på utbygging, sier Hesthammer.

– Vi har nå eierandeler i en rekke letelisenser, og våre ansatte vil jobbe med evaluering av disse, også med tanke på letebrønner.

– Det ligger dog ikke an til leteboring i noen av våre lisenser i år. Det tidligste vil nok bli 2022, sier Hesthammer.

JAKTER VEKST: Adm. direktør og medeier Jonny Hesthammer i M Vest Energy. Foto: M Vest Energy

Jakter produksjon

M Vest Energy, som foreløpig er fullfinansiert, ble godkjent som rettighetshaver på norsk sokkel i slutten av 2016. Opprinnelig ble det opprettet som et rent leteselskap.

Nå forteller sjefen at man også vurderer kjøp av eierandeler i produserende felt.

– Målet er å bli et Bergensbasert energiselskap som driver med både leting og produksjon. Vi skal ha et langsiktig fokus og god lønnsomhet, hvor vi bygger sten på sten, samtidig som vi bidrar konstruktivt til det grønne skiftet.

Selv om selskapet foreløpig ikke eier produksjonseiendeler har det sikret seg løpende inntekter. I fjor sommer kjøpte selskapet 5 prosent av Polarled-rørledningen. Transaksjonen ble sluttført i desember.

– Det var en viktig milepæl for selskapet. Inntektene fra Polarled finansierer driften av selskapet de neste årene, og endrer vår status fra et rent leteselskap til et mer komplett energiselskap. Det gjør oss langt mer robust, samtidig som det åpner opp for videre muligheter, sier Hesthammer.

Polarled-transaksjonen ble finansiert gjennom et obligasjonslån på 275 millioner kroner tilrettelagt av Arctic Securities. Lånet bærer en årlig rente på 8 prosent og forfaller i 2030.

Mohn og styreleder Lars Moldestad eier til sammen 49,5 prosent av aksjene i M Vest Energy gjennom selskapet M Vest. Hesthammer eier 20 prosent, mens resten er fordelt mellom Aristofanis Stefatos, Susanne Sperrevik og Morten Nilsen.