Borr henter 40 millioner dollar i friske penger

Investorer har forhåndstegnet seg for hele summen.

FRISK KAPITAL: Tor Olav Trøims Borr Drilling henter 40 millioner dollar fra investorer. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Olje

 

I forbindelse med kriseplanen som skal forbedre likviditeten til riggselskapet Borr Drilling, skal selskapet forsøke å hente 40 millioner dollar i en emisjon. Det skriver selskapet i en børsmelding torsdag kveld.

Emisjonskursen vil bli satt gjennom en bokbyggingsprosess, der Clarksons Platou Securities, Fearnley Securities og Sparebank 1 Markets skal fylle opp bøkene. 

Enkelte investorer har forhåndstegnet aksjer for hele summen, mens medlemmer av styret og toppledelsen har forhåndstegnet seg for omtrent 3 millioner dollar.

Kapitalen skal brukes til å forbedre arbeidskapital og generell drift. Tegningsperioden er mellom 22.00 torsdag kveld og 08.00 fredag morgen.

Tirsdag opplyste Borr om at selskapets finansielle redningsplan som ble lagt frem i desember, nå har fått støtte fra kreditorene. Med refinansieringsplanen sikter riggselskapet mot å forbedre likviditeten med over én milliard dollar frem mot 2023. Redningsplanen krevde at selskapet klarte å hente inn 40 millioner dollar i frisk egenkapital og gikk ut på:

  • En bankfasilitet på 400 millioner dollar får utsatt forfall til januar 2023.
  • En Hayfin-fasilitet på 195 millioner dollar får utsatt forfall til januar 2023.
  • Forfallet for PPL-fasiliteter på 750 millioner dollar er endret til mai 2023. Borr slipper å betale renter til mars 2023, med unntak av betalinger på 6 millioner dollar i år og 12 millioner i 2022.
  • Keppel-fasilitetene på 272 millioner dollar, knyttet til tre leverte rigger, er alle utsatt med ett år – fra femårig til seksårig finansiering. Renteutbetalinger er også her utsatt, og Borr vil betale 6 millioner dollar i år og 12 millioner dollar neste år til Keppel.
  • Riggoppgjør på 620 millioner dollar for Keppel-nybygg er skjøvet til 2023, med første levering i mai 2023 og siste i desember 2023.