Norsk oljeproduksjon stiger

Oljeproduksjonen øker mer enn anslått.

PRODUKSJONEN STIGER: Foreløpige produksjonstall viser at gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i desember 2020 var 2.135.000 fat olje, NGL og kondensat. Foto: Dreamstime
Olje

Foreløpige produksjonstall viser at gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel i desember 2020 var 2.135.000 fat olje, NGL og kondensat, ifølge en melding fra Oljedirektoratet (OD) fredag.

Det er både en økning fra forrige måned, og over Oljedirektoratets prognose for desember. Fasit for november var 2 026 000 fat olje, NGL og kondensat.

Oljeproduksjonen er 5,0 prosent over OD sin prognose for desember, dog 1,3 prosent under prognosen for kumulativ produksjon i 2020.

Væskeproduksjonen i desember fordeler seg slik; 1.811.000 fat olje, 310.000 fat NGL og 13.000 fat kondensat i gjennomsnitt pr. dag

Regjeringen vedtok 29. april 2020 å kutte i norsk oljeproduksjon. Produksjonstallet for olje i november inkluderer dette kuttet på 134.000 fat pr. dag i andre halvår 2020.

I desember i fjor var gassproduksjonen 332,3 millioner standard kubikkmeter pr. dag, noe som er 4,1 prosent lavere enn prognosen for måneden.