Utbyttekutt i fjor – nå skal utbyttene opp

Aker BP planlegger å utbetale 450 millioner dollar i utbytter i 2021, opp 25 millioner fra 2020.

Kapitalmarkedsdag i Aker BP. Adm. dir. Karl Johnny Hersvik . Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme
Olje

I forbindelse med Aker BPs kapitalmarkedsdag, blir det kjent at kostnadene skal kuttes ytterligere, og at utbyttene skal opp.

«Aker BP har en sterk finansiell stilling, med 4,5 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet, ingen gjeldsforfall før 2024, og investment grade kredittrating. Selskapet forventer en betydelig positiv kontantstrøm i perioden fram til 2028. Den finansielle kapasiteten gir rom for både å redusere gjeldsnivået og gi et bærekraftig utbytte til aksjonærene», skriver selskapet.

Aker BPs største eier, Aker, og dets andre aksjonærer, kan dermed vente seg større påfyll fra oljeselskapet i 2021 enn i det tøffe fjoråret. Selskapet foreslår å dele ut 450 millioner dollar i utbytte i 2021, opp 25 millioner fra nivået i 2020.

Utbetalt utbytte i 2020 var 425 millioner dollar, 50 prosent lavere enn planlagt for å sikre selskapets økonomiske stilling.

Ellers guider selskapet dette for 2021:

  • Produksjon: 210.000-220.000 fat om dagen (netto)
  • Produksjonskostnader på 8,5-9,0 dollar per fat, som innebærer en reduksjon målt i norske kroner.
  • Økte investeringer på totalt 2,2-2,3 milliarder dollar, opp 0,5 milliarder fra 2020.

Produksjonskostnadene var 8,3 dollar pr fat. Selskapet innfører nå en ny driftsmodell for å ytterligere forbedre effektivitet, sikkerhet og kostnadsnivå. Målet er å redusere kostnadene til under 7 dollar pr. fat. 

«I tett samarbeid med sine alliansepartnere har Aker BP demonstrert prosjektgjennomføring i verdensklasse. Selskapet deltar i utviklingen av en ny digital prosjektgjennomføringsmodell som forventes å føre til ytterligere forbedringer i kostnader, gjennomføringshastighet og kvalitet i nye prosjekter», skriver selskapet.