Oljedirektoratet: Store mengder olje og gass igjen på norsk sokkel

Oljedirektoratet skriver i en pressemelding knyttet til ressursregnskapet at norsk sokkel har mer olje og gass enn ventet.

MYE OLJE: Oljedirektoratet anslår at det er 8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter igjen på norsk sokkel. Foto: Carina Johansen/NTB
Olje

Oljedirektoratet anslår i det oppdaterte ressursregnskapet at det er 8 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e.) igjen å produsere på norsk kontinentalsokkel.

Det skriver direktoratet i en melding onsdag.

Det tilsvarer cirka 19 ganger det volumet som skal produseres fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, ifølge meldingen.

Ressursregnskapet er en oversikt over Oljedirektoratets estimat for de totale påviste og ikke-påviste petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel.

Av de gjenværende ressursene på norsk sokkel, er 4,2 milliarder Sm3 oljeekvivalenter, eller 52 prosent, påvist. Estimatet for ressurser som ikke er påvist, er på 3,8 milliarder Sm3.

De totale påviste og ikke påviste petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel er beregnet til 15,8 milliarder Sm3 o.e. Dette er 28 millioner mer enn per 31. desember 2019.

Produksjonen på norsk sokkel i 2020 var på 229 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.