– Sannsynligheten for en rask produksjonsøkning er lav

Oljeprisen stiger mandag morgen, men det kan ta tid før produksjonen tar seg opp igjen i USA.

OPP: Oljeprisen stiger mandag morgen.  Foto: Andrey Rudakov
Olje

Oljeprisen stiger mandag morgen og et fat brent-olje koster 63,82 dollar, opp 0,84 prosent. WTI-oljen er opp 1,11 prosent til 59,92 dollar. 

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 63,84 dollar ved stengetid på Oslo Børs fredag. 

Det unormalt kalde været i Texas og i andre omkringliggende stater har tvunget frem nedstegningen av opptil fire millioner fat råvareproduksjon av olje pr. dag, i tillegg til 21 milliarder kubikkfot naturgassproduksjon, estimerer flere analytikere. 

Oljefeltmannskapene vil trolig bruke flere dager på å tine ventiler, re-starte systemer og gjenoppta produksjonen igjen. 

Amerikanske Gulf Coast-raffinerier vurderer skadene på anleggene og det kan ta opptil tre uker før mesteparten av virksomheten er oppe og går igjen, mener analytikerne. Lavt vanntrykk og gass- og krafttap hemmer omstarten av anleggene.

«Med tre fjerdedeler av produksjonsmannskapene ute er sannsynligheten for en rask produksjonsøkning lav», skriver ANZ Research i et notat. 

«På lengre sikt vil fallet i investeringene i amerikanske skiferoljeselskaper holde boreaktiviteten nede og føre til at produksjonen forblir under nivåene før pandemien», står det videre i notatet.