Har startet boring i Nordsjøen

Neptune Energy og partnerne har startet boringen av en avgrensningsbrønn på Dugong-funnet, som ligger i nordre del av Nordsjøen.

Olje

Det Neptune-opererte Dugong-funnet, i utvinningstillatelse 882, var et av de største funnene på norsk sokkel i 2020. Neptune Energy anslår utvinnbare ressurser til å være mellom 40-120 millioner fat oljeekvivalenter (boe).

Brønnen bores av Deepsea Yantai, en ny halvt nedsenkbar rigg som eies av CIMC og opereres av Odfjell Drilling.

– Dugong er et spennende nytt funn, som ligger nær eksisterende infrastruktur og med potensial til å bli et nytt vekstområde for Neptune i Norge, sier Odin Estensen, adm. direktør i Neptune Energy i Norge.

Dugong ligger 158 kilometer vest for Florø, i nærheten av Snorre-feltet, og med en vanndybde på 330 meter. Reservoaret ligger på rundt 3.400 meters dybde.

Lisenspartnere på Dugong er Neptune Energy (operatør og 45 prosent), Petrolia NOCO (20 prosent), Idemitsu Petroleum Norge (20 prosent) og Concedo (15 prosent).