Oljeprisen fortsetter oppover – OPEC øker estimatene

Siden november har prisen på brent-olje steget med 75 prosent. Nå oppjusterer OPEC estimatene sine.

HØY OLJEPRIS: Prisnivået på olje ligger nå på samme nivået som før pandemien. Her fra en oljerigg i Skottland. Foto: Bloomberg
Olje

Prisen på et fat med brent-olje nærmer seg snart 70 dollar, og ligger i skrivende stund på 69,4 dollar per fat. Etter fallet ned mot 20 dollar da pandemien inntraff, begynner nå oljeprisen å stabilisere seg på nivået den lå på før corona. 

I OPECs månedlige markedsrapport økte de estimatene for oljeetterpørsel med så mye som 200.000 fat per dag. I samme rapport justerer de opp estimatet på global økonomisk vekst med 0,3 prosent til 5,1 prosent. 

Øker etterpørselsestimatene

Bakgrunnen for oppjusteringen er i følge the Wall Street Journal den enorme amerikanske redningspakken på 1,9 billioner dollar, samt at asiatiske økonomier henter seg inn igjen. 

I rapporten peker de også på usikkerheten som preger markedet de neste månedene, og nedjusterte etterspørselsforventningen for første halvår av 2021. Samtidig oppjusterte kartellet forventningene for siste halvdel, og legger til grunn at «økonomisk aktivitet er forventet å akselerere ettersom pandemiens virkninger er forventet å avta». 

Både Aker BP og Equinor har steget kraftig på børsen i det siste, og nyter godt av den høye oljeprisen. Equinor har siden 12. februar steget fra 151 til 171 kroner pr. aksje, og Aker BP har steget fra 212 til 257 kroner pr. aksje i samme periode.