De amerikanske oljelagrene krymper

Olje

De amerikanske råoljelagrene falt med 0,88 millioner fat i forrige uke.  I forkant var det ventet en økning på i 107.000 fat. Det fremgår av tall publisert av det amerikanske energidepartementet. 

Bensinlagrene falt på sin side med 1,7 millioner fat, mot en ventet økning på 0,73 millioner fat. 

Destilatlagrene derimot økte med 2, 5 millioner fat mot en ventet økning på 171.000 fat.