Fearnley spår massiv oppkjøpsbølge

Analytiker Gustaf Amle i Fearnley Securities råder kundene til å være selektive, men ser flere muligheter i kjølvannet av den pågående restruktureringsbølgen i riggsektoren.

FÆRRE RIGGER: Riggsektoren offshore har i lengre tid vært preget av en høy tilbudsside. Odfjell Drilling bestemte seg i sommer for å skrape flyteren «Deepsea Bergen». Foto: Odfjell Drilling
Olje

Et tøft riggmarked har tvunget flere av selskapene i sektoren inn i omfattende restruktureringer, og i fjor gikk hele seks selskaper i konkursbeskyttelse gjennom det amerikanske rettsvesenet.

Amerikanske Noble Corp. og Pacific Drilling kom seg ut av restruktureringen med livet i behold, og de to selskapene har nylig fusjonert. Det ser også ut som både Valaris, Diamond Offshore og Seadrill overlever. Kreditorene har fått store deler av gjelden konvertert til aksjer, og eksisterende aksjonærer har blitt betydelig utvannet, men selskapene kommer ut av prosessen med mindre gjeld og bedre likviditet.

Analytiker Gustaf Amle i Fearnley Securities tror dette vil sette i gang en bølge av oppkjøp og fusjoner (M&A) i riggsektoren.

– Mange av de samme fondene har sittet på gjelden i flere av selskapene, og eierstrukturen er mye av den samme. Vi tror dette vil føre til mye M&A-aktivitet, sier Amle til Finansavisen.

VENTER ØKT AKTIVITET: Analytiker Gustaf Amle i Fearnley Securities venter mye M&A-aktivitet i tiden som kommer. Foto: Fearnley Securities

Til skraphaugen

Ved å slå seg sammen får selskapene lavere kostnader, samtidig som riggflåten stiger. Dette gjør at det blir enklere å skrape rigger. Selv moderne rigger vil nå havne på skraphaugen, ifølge Amle.

– Riggsektoren vil bli meget interessant å følge med på dersom skrapingen fortsetter og disiplinen hos riggselskapene holder seg oppe. Vi ser nå at selskapene har blitt flinkere til å skrape rigger, samtidig som de legger rigger som ikke er under arbeid i kaldt opplag, sier han.

Pacific Drilling har gått i bresjen og skrapet to moderne flytere. Seadrill skal kvitte seg med åtte flytere og to jackups i sin konkursprosess. Vantage Drilling har ikke vært gjennom konkursbeskyttelse, men selskapet har sendt en nyere rigg til skraping. Hittil i år er det skrapet totalt 14 rigger, mens det i fjor ble skrapet 41 totalt.

– Selskapene har tidligere beholdt rigger for å holde verdien på balansen oppe. Nå har de ikke det problemet lenger og de er frie til å kvitte seg med rigger. Vi ser at kreditorene er mer aktive, og fokuset vil være på rigger som arbeider og gir kontantstrøm. Rigger som har ligger i opplag over en lengre periode kommer til å bli skrapet, mens rigger som ligger ledig kommer til å bli lagt i bøya, sier Fearnley-analytikeren.

VANNES UT: I henhold til Seadrills nye restruktureringsforslag vil aksjonærene bare sitte igjen med 1 prosent av selskapet, mens långiverne tar resten. Foto: Eivind Yggeseth

Ser muligheter

Færre tilgjengelige rigger kan gi en etterlengtet opptur i riggsektoren. Amle anbefaler sine kunder å satse på de aktørene som har kommet seg gjennom konkursprosessene.

– Der er prisingen mer gunstig, og man får sitte i selskaper der balansen er bedre. Man må rett og slett være veldig selektiv, sier analytikeren.

Amle har Odfjell Drilling som sitt toppvalg på Oslo Børs. Analytikeren har en kjøpsanbefaling på aksjen og kursmål 25. kroner pr aksje.

– Odfjell Drilling har god kontraktsdekning på bra dagrater. De vil generere en fin fri kontantstrøm de neste årene, sier Amle.