Milepæl for oljemygg

Opprydning skal mangedoble produksjonen fra argentinsk felt.

Olje

 

Interoil har fått på plass en rigg, og er i ferd med å starte en opprydning på Mata Magallanes Oeste-feltet i Argentina, går det frem av en børsmelding.

Målet med opprydningen, som inkluderer fjerning av ikke-fungerende utstyr fra to brønner, er å gjenåpne produksjonen fra 15 brønner. Selskapet karakteriserer utviklingen som en milepæl i prosessen mot gjenåpningen, som ventes å øke produksjonen fra dagens 17 til omkring 120 fat olje pr. dag.

I Colombia fortsetter forhandlingene med lokale myndigheter å dra ut før boring av Mazorca-brønnen. I tillegg har landets oljemyndigheter bedt Interoil om å avvente boring frem til visse miljøstudier vedrørende nabobrønnen Altair-1 er fullført.