Avtale baner vei for en av årets heteste letebrønner

Med to farmout-avtaler i boks, nærmer Africa Energy og partnerne Panoro og Azinam seg borestart på en av årets heteste letebrønner. Riggjakten er i gang.

JAKTER OLJE OG GASS: «Deepsea Stavanger», her med Solstad Offshores to AHTS-er «Normand Prosper» og «Normand Drott», har truffet blink to ganger utenfor den sørlige kysten av Sør-Afrika. Nå skal en annen rigg bore en letebrønn på Sør-Afrikas vestkyst. Foto: Solstad Offshore
Olje

 

Stockholm-noterte Africa Energy har sluttført to farmout-transaksjoner på blokk 2B utenfor Sør-Afrika.

Operatørskapet og en eierandel på 50 prosent overføres til leteselskapet Azinam, som eies av oppkjøpsfondet Seacrest og den canadiske milliardæren Robert Friedland, mens 12,5 prosent går til Oslo Børs-noterte Panoro Energy hvor Christen Sveaas og Sundt-familien er store aksjonærer.

Africa Energy beholder 27,5 prosent og får dekket sin del av kostnadene til letebrønnen «Gazania-1», som skal bores innen utgangen av året - kanskje allerede i tredje kvartal.

– Disse farmout-avtalene er en viktig del av strategien vår om å gi investorene eksponering til kortsiktige, «high impact-prospekter med minimal utvanning. «Gazania-1» har en relativt stor sjanse for suksess - 60 prosent - og kan bli en «company maker» dersom den lykkes.

Det sier konsernsjef Garrett Soden i Africa Energy til Finansavisen.

Brønnen er av analyseselskapet IHS Markit rangert som en av de mest spennende i verden i år. Målet er å påvise utvinnbare ressurser som er anslått til mer enn 300 millioner fat olje.

Stort potensial

– Blokk 2B representerer en overbevisende letemulighet for Panoro, i et land med spennende olje- og gassfunn i verdensklasse, sier konsernsjef John Hamilton i Panoro Energy i en melding.

På Blokk 2B, som strekker seg over 3.062 kvadratkilometer utenfor Sør-Afrikas vestkyst på havdyp mellom 50 og 200 meter, ble det i 1988 gjort et oljefunn rett nord for lokasjonen der «Gazania-1» skal bores.

Nye seismiske data indikerer ytterligere prospektivitet. Dermed er det håp om å bore nok en vellykket brønn på blokken, som totalt anslås å kunne inneholde én milliard fat olje.

– Et nytt funn her ville vært veldig verdifullt som følge av de attraktive kommersielle vilkårene i Sør-Afrika og den lave risikoen på land, sier Soden.

– Det ville også vært lett å kommersialisere ettersom prospektene ligger på grunt vann og tett på land med et marked i nærheten i form av raffineriet i Cape Town, legger han til.

Riggleting

Tenderprosessen for en halvt nedsenkbar borerigg har allerede startet.

I motsetning til på Blokk 11B/12B, hvor Odfjell Drillings «Deepsea Stavanger» ble benyttet, er det ikke behov for en avansert enhet på Blokk 2B fordi den ligger i roligere og grunnere farvann.

– Vi ser frem til å bevise mer ressurser utenfor kysten av Sør-Afrika, sier Soden.

På Blokk 11B/12B er det er gjort to store gasskondensatfunn. Etter det siste i fjor høst besluttet operatøren Total å gå rett på kommersialisering i stedet for å bore flere letebrønner.

Sør-Afrika har et stort behov for å erstatte diesel og kull med gass, og ifølge Soden er Total i tett dialog med myndighetene om en strategi for gassen på Blokk 11B/12B.

– Jeg venter at vi snarlig vil kunne oppdatere investorene om de neste stegene, sier han.

Dersom brønnen på Blokk 2B blir en suksess, indikerer de foreløpige estimatene ifølge Pareto Securities et verdipotensial på henholdsvis 2,7 svenske kroner pr. aksje og 15 kroner pr. aksje for Africa Energy og Panoro.

Meglerhuset har kjøpsanbefalinger på begge med kursmål på 4,5 svenske kroner og 30 norske kroner.

FULLFØRTE FARMOUT-AVTALE: Konsernsjef Garrett Soden i Africa Energy. Foto: Africa Energy