Equinor: Olje- og gassfunn i Norskehavet

Equinor, med partnere, har funnet olje og gass i et nytt segment tilhørende Tyrihans-feltet i Norskehavet.

NYTT FUNN: Equinor og partnerne Total E&P Norge og Vår Energi har funnet olje og gass i et nytt segment tilhørende Tyrihans-feltet i Norskehavet. Foto: Dreamstime
Olje

 

– Det er oppløftende å påvise nye ressurser som kan styrke levetiden til produserende felt i Norskehavet, sier Nick Ashton, Equinors letedirektør for norsk sokkel.

Equinor og partnerne Total E&P Norge og Vår Energi har funnet olje og gass i et nytt segment tilhørende Tyrihans-feltet i Norskehavet, ifølge en pressemelding.

Foreløpige beregninger er mellom 3,0 og 4,2 millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende 19 – 26 millioner fat oljeekvivalenter.

Umiddelbar produksjon

Rettighetshaverne vurderer funnet som kommersielt og vil igangsette produksjon umiddelbart.

Undersøkelsesbrønn 6407/1-A-3 BH i utvinningstillatelse 073 ble boret fra brønnramme A på Tyrihans Nord. Tyrihans-feltet ligger i den midtre delen av Norskehavet, om lag 25 kilometer sørøst for Åsgard-feltet og 220 kilometer nordvest for Trondheim. 

– Beliggenheten gjør oss i stand til å sette funnet i produksjon over Tyrihans-feltet umiddelbart noe som både gir god lønnsomhet og lave CO2-utslipp fra produksjonen, sier Ashton.

Equinor

Opprettet som Den norske stats oljeselskap AS Statoil, gjennom stortingsvedtak i 1972, med hovedkontor i Stavanger.

Har rundt 20.000 ansatte fordelt på 35 land. Markedsverdi er på rundt 530 milliarder kroner.

Anders Opedal er konsernsjef og Jon Erik Reinhardsen er styreleder.

Børsnotert og delprivatisert i 2001 da staten solgte seg ned til en eierandel på 62,5 prosent. Staten kjøpte seg så opp til 67 prosent i forbindelse med Hydro-fusjonen.

Produserer rundt 2 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag. Endret navn fra Statoil til Equinor i mai 2018.