Rolig oljeprisutvikling i morgentimene

Oljeprisen stiger forsiktig i morgentimene fredag. Oljeproduksjonen i Libya er meldt å falle, men coronatilfellene i India øker.

BALANSE: Lavere oljeproduksjon i Libya og økende coronatilfeller i India fører til en beskjeden oljeprisutvikling fredag. Foto: Dreamstime
Olje

Fredag morgen stiger prisen på et fat nordsjøolje (brent spot) til 65,76 dollar fatet, en oppgang på 0,2 prosent i løpet av dagen.

WTI-oljen stiger på sin side 0,4 prosent til 61,88 dollar fatet.

Oljeprisens små endringer skal ifølge Reuters skyldes at bekymringer knyttet til lavere råoljeproduksjon i Libya til dels veier opp for en stadig økning av coronatilfeller i India og Japan.

Libya uttalte at oljeproduksjonen kunne falle til omtrent én millioner fat pr. dag de siste dagene, med muligheter for ytterliggere fall på grunn av budsjettproblemer.

Samtidig økte coronatilfellene i India med 314.835 tilfeller i løpet av torsdagen, en ny rekord for alle land i verden. Raffineriene i landet opererer med en kapasitet på fem prosent på grunn av den lavere oljeetterspørselen.

Landene i oljekartellet Opec og dets samarbeidspartnere (til sammen Opec+) skal møtes neste uke for å diskutere videre produksjon. Analytikere venter imidlertid at større endringer av produksjonen er usannsynlig.