Milliardinvestering: Equinor og 4 partnere bygger ut

Investeringen er i underkant av 3,2 milliarder kroner.

BYGGER UT ASKELADD VEST: Oljegiganten Equinor har sammen med partnerne Petoro, Total, Neptune og Wintershall Dea besluttet å bygge ut Askeladd Vest, som ligger i det sørlige Barentshavet. Foto: Ørjan Richardsen og Espen Rønnevik
Olje

 

Oljegiganten Equinor har sammen med partnerne Petoro, Total, Neptune og Wintershall Dea besluttet å bygge ut Askeladd Vest, som ligger i det sørlige Barentshavet, ifølge en pressemelding.

Investeringen er i underkant av 3,2 milliarder kroner.

– For Equinor og partnerne er det viktig å utnytte ressursene og eksisterende infrastruktur i området på en best mulig måte. Askeladd Vest-utbyggingen er en lønnsom utbygging og vil gi 134 millioner fat oljeekvivalenter, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

Første halvår 2024

Utbyggingen av Askeladd Vest er en del av den fasede Snøhvit-utbyggingen og vil forlenge platåproduksjonen ved Hammerfest LNG-anlegg med godt og vel to år. 

Oppstart er planlagt første halvår 2024. Askeladd Vest skal opereres av Snøhvit-organisasjonen som er lokalisert i Hammerfest og Harstad.

– Askeladd Vest vil, gjennom å øke ressursgrunnlaget inn til Hammerfest LNG, gi et viktig bidrag til vår ambisjon om langsiktig tilstedeværelse i nord. Dette gir oss muligheter til ytterligere å styrke ringvirkningene av våre aktiviteter i landsdelen, noe både Equinor og partnerne ser på som viktig i tiden framover, kommenterer Kristin Westvik, områdedirektør i Drift Nord.

Havbunnsrammen på Askeladd Vest skal kobles til Askeladd-feltet gjennom en rørledning og en kontrollkabel. Avstanden fra subsea-feltet til produksjonsanlegget på Melkøya er 195 kilometer og den lengste som noen gang er bygget ut.

Attraktive kontrakter

Kontrakten for produksjonsanlegg på havbunnen er ifølge meldingen tildelt Aker Solutions. Kontrakten består av leveranse av en bunnramme og to ventiltrær med tilhørende komponenter, og har en anslått verdi på om lag 460 millioner kroner. 

TechnipFMC vant intensjonsavtalen for rørlegging og marine installasjonstjenester for Askeladd Vest-prosjektet, mens Nexans er tildelt en intensjonsavtale for fabrikasjon av kontrollkabler for prosjektet.