Foreslår DNO-fullmakter

Styret foreslår fullmakter til utbytte og emisjon på generalforsamlingen.

Publisert 5. mai 2021 kl. 08.04
Oppdatert 5. mai 2021 klokken 10.03
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 142 ord

 

DNO kaller inn til generalforsamling 27. mai, og ifølge innkallingen foreslår styret en fullmakt til vedtak av kontantutbytte på opptil 0,20 kroner pr. aksje i 2021 og 2022.

TDN Direkt omtalte saken først.

Utbyttebeslutningen «vil bli besluttet av styret basert på en helhetsvurdering av finansiell stabilitet knyttet til coronapandemien, herunder utviklingen i oljemarkeder og tilfredsstillende utvikling av selskapets posisjon», heter det.

Foreslår emisjonsfullmakt

Styret foreslår også en emisjonsfullmakt tilsvarende 15 prosent av aksjekapitalen, basert på et ønske om å «beholde finansiell fleksibilitet til å fortsette å utvikle virksomheten i samsvar med dets strategiske investeringsprogram og potensielle transaksjoner». 

«Det følger av den foreslåtte fullmakten at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene vil kunne bli fraveket, og at fullmakten vil kunne omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger», heter det videre.

DNO steg 1,4 prosent og endte på 9,94 kroner i tirsdagens handel på Oslo Børs.