Potensiell gladmelding fra oljemygg

Dugong-funnet, et av de største på norsk sokkel i 2020, kan være enda større.

ØYNER PUD NESTE ÅR: Styreleder Berge Gerdt Larsen i Petrolia. Foto: Iván Kverme
Olje

 

Operatøren Neptune Energy har på vegne av lisenshaverne i PL 882 søkt om å få teste ut et potensielt nytt prospekt (Shamu), går det frem av en børsmelding fra Petrolia torsdag.

Petrolia eier 49,9 prosent av Petrolia Noco, som har en eierandel på 20 prosent i lisensen.

Brønn 33/6-6 S vil bli boret senere i år, gitt et funn i Dugong Tail. Brønnen er således ikke formelt godkjent i lisensen ennå.

– Betydelig funn

Dugong-funnet i PL 882, definert som et oljefunn med assosiert gass, var et av de største funnene på norsk kontinentalsokkel i 2020. Det ligger i Tampen-området like nordvest for eksisterende produksjonsfasiliteter på Snorre-feltet.

Bergen-baserte Petrolia kunne i mars opplyse om at «avgrensningsboring bekrefter at funnet gjort i Dugong er betydelig». Reviderte, mulige utvinnbare ressurser ble da anslått til 40-108 millioner fat oljeekvivalenter.

PUD neste år?

Ifølge et forslag til konsekvensutredning datert 3. juni sikter Dugong-partnerne mot å sende inn en PUD (plan for utbygging og drift) innen utgangen av 2022. Feltet vurderes utbygd med havbunnsinnretninger tilknyttet et vertsfelt i området. 

Snorre B og Statfjord C er under utredning som vertsfelt, mens gjenbruk av Knarr FPSO også utredes.

Foruten Petrolia har operatør Neptune Energy en eierandel på 45 prosent i PL 882, Idemitsu Petroleum Norge 20 prosent og Concedo 15 prosent.