Oljedirektoratet: Høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel

Oljedirektoratet la frem tall for oljeproduksjon onsdag.

STOR AKTIVITET: Oljedirektoratet kan melde om stor aktivitet på norsk sokkel. Illustrasjonsfoto: NTB
Olje

På tross av pandemien, har det vært høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel det siste halvåret, skriver Oljedirektoratet (OD) i en rapport onsdag.

I løpet av første halvår er det blitt gjort åtte funn i totalt 17 undersøkelsesbrønner. Funnene er gjort i alle tre havområder, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det anslås at disse feltene til sammen kan utgjøre reserver på over 62 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter, over dobbelt så mye som Goliat-feltet i Barentshavet.

Det nyeste funnet ble gjort tirsdag av Aker BP

Forventer høy leteaktivitet fremover

OD anslår at det i løpet av 2021 vil bores totalt 40 letebrønner, en økning fra 2020s 31 letebrønner. 

– Leting er viktig for feltene. Innfasing av nye funn til eksiterende felt gir feltene et bedre grunnlag for videre satsing på økt utvinning og forlenget produksjon. Slik er det en sammenheng mellom leting og økt verdiskaping fra feltene, sier Kalmar Ildstad, direktør for Lisensforvaltning i Oljedirektoratet.

Lavere oljeproduksjon i juni enn ventet

OD la også frem foreløpige produksjonstall for juni onsdag. 

Produksjonen av olje, NGL og kondensat var i snitt 1.883.000 fat pr. dag i juni. Dette er 6,3 prosent lavere enn prognosene til OD. 

Oljeproduksjonen endte i snitt på 1,67 millioner fat pr. dag, 3,6 prosent lavere enn forventet.

OD skriver i meldingen at den lavere produksjonen skyldes tekniske problemer og vedlikeholdsstans på flere av feltene. 

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2021 er om lag 112,8 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter petroleum på norsk sokkel. Av dette er om lag 49,9 millioner kubikkmeter olje, 7,8 millioner kubikkmeter NGL og kondensat, og det er solgt rundt 55,1 millioner kubikkmeter gass. 

Totalt volum er 2,4 millioner kubikkmeter oljeekvivalenter lavere enn fjoråret.

Fordeling av væskeproduksjon i juni

  • Olje: 1.674.000 fat pr. dag.
  • NGL: 196.000 fat pr. dag.
  • Kondensat: 12.000 fat pr. dag.