Kina vil dempe inflasjon med olje

Kina skal levere 22 millioner fat olje fra sine reservelagre til raffinerier for å dempe en stadig økende inflasjon.

LAGRE: Kina skal forsyne sine raffinerier med olje fra sine reserver, melder Bloomberg. Foto: Bloomberg
Olje

Kina skal ha bestemt seg for å tilby olje fra sine oljereserver for å stagge en stadig økende inflasjon, skriver Bloomberg torsdag med henvisninger til ikke-navngitte personer som skal ha inngående kjennskap til saken.

Inflasjonen kommer som følge av hurtig økende priser på alt fra mat til drivstoff.

Ifølge Bloomberg er det ventet at Kina skal levere om lag tre millioner tonn olje, tilsvarende 22 millioner fat, til flere større raffinerier i landet.

Torsdag omsettes et fat nordsjøolje for 72,56 dollar fatet, en oppgang på 0,5 prosent i løpet av dagen. Bloomberg skriver at avgjørelsen skal kunne veie på Kinas forbruk av importert råolje, men presiserer at detaljer om timingen fremdeles er uklare.

Landets samlede etterspørsel etter utenlandsk olje henger på store raffinaderier, etter at private aktørene ble påvirket av økt regjeringskontroll som inkluderte utrulling av tollsatser, noe som satte en kraftig demper på lønnsomheten.

Bloomberg skriver at flere analytikere mener nedgangen i oljeprisen de siste dagene blant annet kan skyldes rykter om Kinas oljesatsing.