IEA: – Oljetilbudet ventet å øke markant

Det internasjonale energibyrået IEA har kommet med en oppdatering om utsiktene for oljeprisene og tror på markant økning i tilbudet. 

Publisert 14. okt. 2021 kl. 10.11
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1074 ord
ØKNING: IEA spår økning i både tilbud og etterspørsel i tiden fremover. Foto: Dreamstime

Verdens oljetilbud estimeres kraftig opp i oktober etter at USA kommer seg etter orkanen Ida mens Opec+ fortsetter å redusere produksjonskutt.

Det skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin oljemarkedsrapport for oktober, fremlagt torsdag.

Det pekes imidlertid på at oljelagrene er ventet å falle, ettersom Opec+ vil pumpe 700 .000 fat pr. dag under «Call on Opec». Etter hvert som kartellet øker produksjonen, vil den ledige kapasiteten minke. Synkende ledig kapasitet globalt understreker behovet for økte investeringer for å dekke etterspørselen på lang sikt, noterer IEA.

«Om en ser på investeringer innen olje kan det pr i dag se ut som markedesaktørene tror på en verden der etterspørselen etter olje vil avta eller flate ut», skriver IEA – og understreker at globale energimarkeder kan stå ovenfor en humpete vei videre fordi verden ikke investerer nok til å dekke fremtidens energibehov.

IEA kommenterer at oljeprisene har steget den seneste tiden ettersom mangel på naturgass, LNG og kull har medført høyere etterspørsel etter olje. 

Like fullt kan de høye prisene skape et inflasjonspress – som igjen kan legge en demper på den økonomiske gjeninnhentingen etter pandemien på sikt, skriver byrået.

Pr. nå holdes imidlertid etterspørselen etter olje seg høy og nedgang i nye smittetilfeller og økende mobilitet blant befolkningen bidrar til dette. Den globale etterspørselen et fortsatt 2 prosent under prepandemiske nivåer, noterer IEA, som estimerer at oljeetterspørselen vil øke med 5,5 millioner fat pr dag til 96,3 millioner fat i 2021, og deretter igjen med 3,3 millioner fat i 2022.

Samtidig ventes verdens oljetilbud å øke markant i løpet av oktober, etter at USA kommer seg etter orkanen Ida – og på bakgrunn av at Opec+ trolig vil unngå å kutte produksjonen.

Lagerfall i september

Foreløpige olje- og produktlagertall for september for USA, Europa og Japan viser en nedgang lagrene for råolje og NGL på 12,8 millioner fat, mens produktlagrene falt kombinert 10 millioner fat.

IEA viser til foreløpige industridata som viser at lagrene falt i alle regionene og markerer dermed den fjerde månedlige nedgangen på rad.

 • Råoljelagrene i USA falt med 4 millioner fat, mens produktlagrene falt med 1,5 millioner fat.
 • De japanske råoljelagrene falt med 6,2 millioner fat, på linje med normal trend, mens de totale produktlagrene steg med 0,6 millioner fat, ledet an av oppgang i destillatlagrene, opplyses det.
 • De europeiske råoljelagrene falt med 3,4 millioner fat i september – hvor Italia leder an lagertrekket med 2,9 millioner fat. Samtidig falt produktlagrene med 9,1 millioner fat, fremgår det.

Oppjustert etterspørsel

Det internasjonale energibyrået (IEA) ser nå en global oljeetterspørsel på 99,60 millioner fat pr dag i 2022, opp fra tidligere estimat på 99,39 millioner fat pr dag.

 • Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2022 er på 98,55 millioner fat pr dag, en oppjustering med 370.000 fat fra forrige rapport. 
 • I andre kvartal 2022 ventes det en global etterspørsel på 99,08 millioner fat pr dag, en oppjustering med 140.000 fat fra forrige måned.
 • I tredje kvartal 2022 ser IEA nå en etterspørsel på 100,54 millioner fat pr dag, fallende til 100,20 millioner fat pr dag i fjerde kvartal. Tredjekvartalsanslaget oppjusteres med 290.000 fat og fjerdekvartalsestimatet oppjusteres med 40.000 fat.

Videre ser IEA en global oljeetterspørsel på 96,31 millioner fat pr dag i 2021, oppjustert med 170.000 fat pr dag fra forrige rapport.

Mer spesifikt ventes den globale oljeetterspørselen å ligge på 97,76 millioner fat pr dag i tredje kvartal, en oppjustering med 530.000 fat, mens det ventes en etterspørsel på 98,86 millioner fat pr dag i fjerde kvartal. Fjerdekvartalsanslaget oppjusteres dermed med 90.000 fat pr dag, fremgår det.

Oppjustert «call on Opec»

IEA ser nå en «call on Opec» pluss lagerendringer på 27,5 millioner fat pr dag i 2022, fra tidligere estimat på 27,2 millioner fat.

«Call on Opec» pluss lagerendringer ventes nå å ligge på 27,7 millioner fat pr dag i første kvartal 2022, opp fra tidligere anslag på 27,1 millioner fat. Andrekvartalsestimatet er nå på 27,1 millioner fat pr dag, opp fra tidligere 26,9 millioner fat.

For tredje kvartal 2022 er anslaget på 27,8 millioner fat pr dag, opp fra tidligere 27,6 millioner fat. I fjerde kvartal ser IEA nå en "Call on Opec" pluss lagerendringer på 27,5 millioner fat pr dag, opp fra forrige måneds anslag på 27,3 millioner fat.

Videre anslår IEA en «Call on Opec» pluss lagerendringer på 27,4 millioner fat pr dag i 2021, en oppjustering fra 27,2 millioner fat fra forrige rapport.

Anslaget for første kvartal er på 26,3 millioner fat pr dag, uendret fra 26,3 millioner fat fra forrige rapport, mens estimatet for andre kvartal er på 26,5 millioner fat pr dag, opp fra 26,4 millioner fat fra forrige rapport.

For tredje kvartal 2021 anslår IEA en «Call on Opec» pluss lagerendringer på 28,3 millioner fat pr dag, stigende til 28,5 millioner fat pr dag i fjerde kvartal. Det forrige tredjekvartalsanslaget lå på 27,8 millioner fat, mens fjerdekvartalsestimatet er opp fra 28,2 millioner fat pr dag fra forrige rapport.

Produksjon utenfor Opec

IEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 66,58 millioner fat pr dag i 2022, sammenlignet med anslaget på 66,67 millioner fat pr dag i forrige rapport.

Tallene inkluderer råolje, kondensater og NGL, samt olje fra ikke-konvensjonelle kilder.

 • Oljeproduksjonen i land utenfor Opec i 2021 anslås å være 63,62 millioner fat pr dag, fra tidligere anslag på 63,69 millioner fat pr dag.
 • USAs produksjon estimeres til 16,49 millioner fat pr dag i 2021, stigende til 17,52 millioner fat pr dag i 2022. Til sammenligning anslo IEA i forrige månedsrapport en produksjon på 16,53 millioner fat pr dag i 2021, stigende til 17,55 millioner fat pr dag i 2022.

I september er samlet produksjon fra land utenfor Opec anslått til 63,52 millioner fat pr dag, sammenlignet med 64,12 millioner fat pr dag i august.

IEA estimerer at det globale tilbudet i september var på 95,99 millioner fat pr dag, fra 96,25 millioner fat pr dag i august 2021.

Opecs produksjon inkludert NGL anslås til 32,47 millioner fat pr dag i september, fra 32,13 millioner fat i august 2021. Kartellets råoljeproduksjon estimeres å ha utgjort 27,15 millioner fat pr dag i september, sammenlignet med 26,81 millioner fat pr dag i august.

 • Ifølge IEA var Saudi-Arabias oljeproduksjon 9,68 millioner fat pr dag i september, sammenlignet med 9,56 millioner fat pr dag i august.
 • Irans oljeproduksjon var 2,46 millioner fat pr dag i september, fra 2,42 millioner fat pr dag i august.
 • Iraks oljeproduksjon var 4,15 millioner fat pr dag i september, fra 4,07 millioner fat pr dag i august.
 • Venezuelas oljeproduksjon var 0,57 millioner fat pr dag i september, fra 0,57 millioner fat pr dag i august.
 • Libyas oljeproduksjon 1,15 millioner fat pr dag i september, fra 1,15 millioner fat pr dag i august.