KjøpLogg inn

Bank of America nedgraderer Equinor

Bank of America nedgraderer Equinor til en nøytralanbefaling med et kursmål på 266 kroner.

Publisert 26. jan. 2022 kl. 13.33
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 186 ord
NØYTRAL ANBEFALING: Bank of America gir Equinor en nøytral anbefaling. Til høyre ser du Equinor-sjef Anders Opedal. Foto: Eivind Yggeseth

 

Bank of America tror kursoppgangen i Equinor vil ta en pause av tre grunner. For det første ventes selskapets høye eksponering mot spotprisene på gass i Europa å gå mot et negativt inntjeningsmoment på kort sikt, når vi kommer ut av vinteren og prisene ventes å falle. Det poengteres i den sammenheng at de europeiske prisene nå reflekterer en geopolitisk premie sammenlignet med asiatiske LNG-priser.

For det andre anses verdsettelsen nå som "full". Med dagens markedspriser vil yielden på fri kontantstrøm i 2023 være 11 prosent, under gjennomsnittet i sektoren på 16 prosent for første gang siden 2019.

Til slutt anses summen av tilbakebetalinger til aksjonærene i form av utbytter og tilbakekjøp å gi syv prosent av yield i 2022, også under sektorsnittet på åtte prosent, og anses dermed ikke som en trigger i aksjen lenger.

TDN Direkt

Equinor

  • Norges største olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger.
  • Konsernsjef er Anders Opedal. Styreleder er Jon Erik Reinhardsen.
  • Grunnlagt i 1972 etter vedtak fra Stortinget om å opprette et statlig oljeselskap.
  • Har virksomhet i mer enn 30 land.
  • Den norske stat er største aksjonær gjennom Olje- og Energidepartmentet og Folketrygdefondet.
  • Børsverdi på rundt 830 milliarder kroner.