INVESTERINGER: Pareto Securities anslår at investeringene i oljeleting og produksjon i 2020 vil øke på linje med 2019. Foto: Aker Solutions

Oljeinvesteringene i 2020 øker som i 2019

Investeringsbudsjettene for olje- og gasselskapenes innen offshore leting og produksjon (E&P) er ventet å øke med rundt fem prosent i 2020, skriver Pareto Securities i en rapport mandag, ifølge TDN Finans. Økningen er på linje med årets.

Meglerhuset skriver også at sannsynligheten for en betydelig økning i driftinvesteringsbudsjettene er lave og at hovedfokus for E&P-selskapene blir kapitaldisiplin.

Videre skriver meglerhuset ifølge TDN Finans at investorappetitten etter oljerelaterte investeringer nærmer seg en historisk bunn, og at økte kapitalkostnader er skadelig for spesielt høyt girede selskaper med negative kontantstrømmer de neste årene, og/eller for kommende refinansieringer.

Pareto Securities viser også at til at oljeprisrisikoen for driftsinvesteringsbudsjettene er derfor høyere enn i fjor, etter at oljeselskapene blant annet har begynt å kjøpe tilbake aksjer, noe som fører til økt kapitalallokering.

«Dette løfter breakeven-priser (etter utbytte og tilbakekjøp av aksjer) for store oljeselskaper til omtrent 55–60 dollar i snitt pr oljefat neste år», heter det.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også