– Vi er forsiktige optimister

Etter nok et tøft år med nye nedskrivninger, peker pilene endelig riktig vei for K Line Offshore. Daglig leder Petter Nordby er forsiktig optimist.

STERKEST I NORDSJØEN: K Lines Offshores ankerhåndterer «KL Saltfjord», er en av oljeselskapenes favoritter på grunn av størrelsen og kraften.   Foto: Bjarne P. Hovland
Oljeservice

– Det var nok et vanskelig år, sier konsernsjef Petter Nordby i K Line Offshore om regnskapsåret 2018, som ble avsluttet 31.mars i år.

Etter å ha unngått nedskrivninger året før, ble det i fjor tatt nedskrivninger på 139 millioner kroner knyttet til flåten av plattform forsyningsskip (PSV) og ankerhåndteringskip (AHTS).

Selv om inntektene økte med 65 millioner kroner fra året før, bidro nedskrivningene til at resultatet falt med 142 millioner kroner til minus 346 millioner kroner.

– Ut i fra markedet fant vi det riktig å ta en ekstra nedskrivning, sier Nordby.

Bra med forespørsler

Etter at rederiet i april solgte PSV-en «KL Arendalfjord», som da hadde ligget i opplag i tre år, består flåten av fire PSV-er og Nordsjøens to kraftigste ankerhåndteringskip (AHTS), «KL Saltfjord» og «KL Sandefjord», som av den grunn er svært populære hos befrakterne.

Tre av PSV-ene arbeider ut fra Aberdeen og alle disse er sluttet på periodekontrakter. Det fjerde skipet opererer i spotmarkedet på norsk side og har siden utgangen av regnskapsåret opplevd en betydelig økning i ratene.

– Vår policy er å ha tre av fire PSV-er på periodekontrakter forutsatt at ratene er akseptable, og vi synes at det har vært såpass bra med forespørsler om å inngå slike kontrakter at vi er positive til at vi kan opprettholde denne målsettingen.

Nordby forteller at markedet har bedret seg markant siden regnskapsåret startet 1. april.

– Første kvartal var en god bedring fra det vi har sett tidligere i år og tilsvarende i andre kvartal. Vi er forsiktige optimister, men vet jo at når høsten og vinteren kommer, så kan det bli et noe dårligere marked igjen, sier Nordby. 

– Selv om vi ser god bedring, er vi ikke friskmeldt. Det blir ikke overskudd i år heller, men et betydelig mindre underskudd, sier han. 

Særstilling

I april tok Nordby over som daglig leder i rederiet, som er heleid av det japanske konsernet K Line. Dermed er det ikke lenger noen japanske representanter på kontoret i Arendal. Det har ført til spekulasjoner om at japanerne er på vei ut, noe som avfeies av Nordby.

– Samtidig som det ble besluttet å trekke ut japanerne, ga de oss ny aksjekapital slik at vi ut fra et konservativt budsjett, kunne ha grei kontantstrøm i det året vi er inne i, sier han.

Av regnskapet fremgår det at aksjekapitalen økte fra 1,1 til 2,3 milliarder i løpet av regnskapsåret, delvis ved konverteringen av et aksjonærlån på 690 millioner kroner.

– Vi har en egenkapitalandel på over 40 prosent. Det er det ikke mange i bransjen som har. Vi er i en særstilling i og med at vi hele tiden har fått ny kapital, og vi nedbetaler lånene i henhold til opprinnelig låneavtale, sier han.

Må bli mer stabilt

Det er mye snakk om konsolidering i næringen, men i Arendal er ikke det på agendaen.

– Vi har ikke på noen måte sett oss tjent med å delta i det slik som markedet har vært.

Når det gjelder eventuelle justeringer av flåten har det også dukket opp en rekke muligheter uten at rederiet har valgt å forfølge disse på nåværende tidspunkt.

– Vi har fått diverse forespørsler og interessante muligheter, men holdningen så langt er at vi må se at markedet er mer stabilt enn de siste årene. Å påta oss nye forpliktelser har vi ikke ønsket, sier Nordby.

Han gjentar at selv om markedet er bra nå, hersker det en viss usikkerhet til hvordan vinteren blir, både for PSV-og AHTS-markedet.

K Line Offshore

(Mill.kr.)2018/192017/18
Driftsinntekter314,1252,9
Nedskrivninger142,40
Driftsresultat-227,2-107,4
Resultat før skatt-346,0-104,2
Årsresultat-346,0-104,2
k line offshore
offshorerederi
arendal
ahts
psv
offshoremarkedet
kl arendalfjord
Nyheter
Oljeservice
Børs