Clarksons Platou Securities ser stor oppside i Standard Drilling

Standard Drilling har solgt nok et forsyningsskip med solid gevinst. Analytiker mener salgsprisen viser at rederiet verdsettes altfor lavt.

PRISES FOR LAVT: Øystein Stray Spetalens offshorerederi fortsetter å gjøre gode dealer, men får ikke den verdettelsen det fortjener, ifølge Clarksons Platou Securities. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Høsten 2017 kjøpte det Øystein Stray Spetalen-kontrollerte offshorerederiet Standard Drilling det 2010-bygde plattformforsyningsskipet (PSV) «Standard Provider» for 11,1 millioner dollar.

Onsdag meldte rederiet at skipet er solgt for 13,5 millioner dollar.

Inkludert resultatet fra driften av skipet er gevinsten på rundt tre millioner dollar, ifølge rederiet. Det tilsvarer en avkastning på 27 prosent på under to år.

Lavt priset

Analytiker Sven Sele i Clarksons Platou Securities mener salget viser at Standard Drilling er priset altfor lavt i forhold til skipsverdiene.

BULL: Analytiker Sven Sele i Clarksons Platou Securities mener Standard Drilling er lavt priset. Foto: Clarksons Platou Securitiesies

– Jeg mener den siste salgstransaksjonen er et veldig viktig datapunkt for aksjekursen, særlig når du sammenligner salgsprisen på 13,5 millioner dollar med implisitt verdi i aksjen for de gjenværende fire store PSV-ene, sier han til Finansavisen.

Aksjekursen impliserer, ifølge Sele, en verdi på 5,4 millioner dollar for hvert av de fire gjenværende store, heleide skipene til rederiet, som også eier 26 prosent av ni mellomstore PSV-er.

Ved 14-tiden torsdag ble Standard Drilling-aksjen omsatt for 1,08 kroner på Oslo Børs, noe som priser rederiet til 622 millioner kroner.  Det er 26 prosent lavere enn i april, men opp fem prosent fra årsskiftet.

Sele har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 1,85 kroner. Han øyner dermed en potensiell oppside på 71 prosent fra torsdagens nivå.

Utnytter muligheter

– Vi er fornøyde med salget som viser at vi følger det vi har sagt om strategi. Etter å ha bygget opp en relativt stor flåte med moderne skip, senest gjennom kjøpet av 2014-bygde «Standard Olympus» for 8,1 millioner dollar i vår, valgte vi nå å benytte en mulighet til å selge et skip med gevinst, sier Standard Drillings styreleder Martin Nes til Finansavisen. 

– Salget gjør at vi vil sitte med en solid kontantbeholdning, en moderne flåte og ingen gjeld. Det er ikke så mange andre som er i tilsvarende posisjon, sier han. 

Kontantbeholdningen er på 41 millioner dollar, inkludert pro-rata kontanter i investeringer.

I tillegg til kjøpet av «Standard Olympus», der prisen tilsvarte en rabatt på 82 prosent sammenlignet med nyprisen, har Standard Drilling også tidligere i år solgt skip med gevinst.

De siste fire båtene til New World Supply, der rederiet har en eierandel på 34,4 prosent, ble i april solgt til Borealis Maritime med en samlet, estimert gevinst på rundt ni millioner dollar.

– Får dere mange henvendelser fra potensielle kjøpere og selgere?

– Gitt at vi er tydelige på at vi både kjøper og selger skip hvis prisen er riktig, vil det alltid være henvendelser, sier Nes og legger til at det nok kommer flere nå enn for et år siden, men at det ennå ikke er et normalt fungerende marked. 

– Godt posisjonert

Sele i Clarksons Platou mener salget av «Standard Provider» viser at selskapets strategi med å kjøpe skip på billigsalg, drive dem, og selge til en høyere pris, fungerer svært godt.

«Etter vårt syn er Standard Drilling godt posisjonert for å fortsette å høste i et bedre marked med sin sterke balanse og høyspesifikasjons flåte», skriver Sele i en oppdatering.

«PSV-markedet i Nordsjøen viser lovende tegn til innhenting, med både periode- og spotrater opp 40 prosent i år. Vi forventer at markedet vil fortsette å bli gradvis bedre fremover, noe som etter vår mening bør drive både inntjening og skipsverdier», skriver han. 

Også Nes ser positivt på markedet fremover:

SER LYST PÅ MARKEDET: Styreleder Martin Nes i Standard Drilling. Foto: IVÁN KVERME

– Vi har hatt en god utvikling i rater og etterspørsel i 2019 i flere av de geografiske områdene, ikke bare Nordsjøen. Dette vil fortsette i 2020, men aktiviteten og etterspørselen etter skip vil som vanlig være noe mindre gjennom vintermånedene, sier han, og legger til:

– Vi arbeider nå for å sikre oppdrag gjennom vintersesongen og ser positivt på mulighetene.


standard drilling
offshorerederi
clarkson platou securities
offshoremarkedet
nordsjøen
psv
martin nes
øystein stray spetalen
Nyheter
Aksjeanalyse
Oljeservice
Børs