Dof og Dof Subsea må trolig hente penger

Dof må trolig hente mer penger. Møgster-familien har forpliktet seg til å sprøyte inn 200 millioner kroner.

MULIGENS EMISJON: Dof-sjef Mons Aase er på jakt etter refinansieringsløsning. Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

Dof og deres datterselskap Dof Subsea (Dof har en eierandel på 65 prosent) er nå i en prosess for å finne en langsiktig refinansieringsløsning, «med en struktur som er på linje med dagens markedsmiljø», opplyses det i en børsmelding.

Selskapet påpeker at en langsiktig løsning vil inkludere både aksjonærer, banker og obligasjonseiere.

Per 30. juni har Dof-konsernet en ordrereserve på 20 milliarder kroner.

Dof Subsea har i dag innkalt til et møte for obligasjonseierne med mål om å utsette et avdrag i DOFSUB07, som har forfall 22. oktober.

Basert på dialogen med interessentene er det beste estimatet ifølge meldingen at det vil være mulig å komme til enighet om en langsiktig løsning i fjerde kvartal, men at ingen sikkerhet kan gis på dette stadiet.

Dof melder også at de for PSV- og AHTS-virksomheten har en konstruktiv dialog med sine banker om å justere amortiseringsprofilen og strukturen i finansieringen.

Det trekkes også frem at det er sannsynlig at en langsiktig løsning vil kreve en økning av Dofs egenkapital, og at en betydelig del av denne vil bli brukt til å støtte refinansieringen av Dof Subsea.

Møgster-familiens Laco AS, som indirekte er den største aksjonæren i Dof, er i denne forbindelse forpliktet til å støtte konsernet med 200 millioner kroner i ny egenkapital, betinget av en tilfredsstillende refinansieringsløsning for konsernet.

dof
dof subsea
Nyheter
Oljeservice
Børs