Dof vil skrive ned aksjens pålydende til én krone

SKRIVER NED AKSJEKAPITALEN: Dof vil skrive ned aksjekapitalen for å muliggjøre påfyll av ny egenkapital. På bildet: Den Dof-eide PSVen Skandi Gamma. Foto: DOF

Aksjekapitalen skrives ned, og Hans Olav Lindal er utpekt som Frederik Wilhelm Mohns erstatter i Dof-styret.

8. oktober skrev Dof at selskapet er i en prosess for å finne en langsiktig refinansieringsløsning.

Refinansieringen av det gjeldstyngede supplyrederiet er forventet å involvere selskapets aksjonærer, långivere og obligasjonseiere.

I innkallingen til ekstraordinær generalforsamling den 30. oktober heter det at «konsernet har en konstruktiv dialog med sine banker og obligasjonseiere for å tilpasse vilkårene og forfallsprofilen på eksisterende lånefasiliteter.»

Som et ledd i refinansieringen forventes det tilførsel av ny egenkapital, og Laco AS, som eies av Møgster-familien, har på visse betingelser indikert at de vil skyte inn 200 millioner kroner i ny egenkapital.

Men etter allmennaksjeloven kan det ikke emiteres nye aksjer til en lavere kus enn pålydende verdi. Dof-aksjens pålydende er i dag fem kroner.

Derfor foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en kapitalnedsettelse ved at aksjenes pålydende reduseres fra fem til én krone.

Nedsettingsbeløpet på totalt 1.203.551.116 kroner overføres til annen egenkapital, fremgår det i meldingen.

I tillegg foreslås Hans Olav Lindal som nytt styremedlem etter at Frederik Wilhelm Mohn trakk seg på dagen i september.

Aksjen faller 7,09 prosent 1,022 kroner på Oslo Børs.