Magseis guider svakere inntekter

Magseis nedjusterer nå sine forventninger til omsetning og EBITDA.

MAGSEIS: Spår nå svakere 2019-inntekter enn tidligere. Foto: Westcon

Magseis Fairfield nedjusterer sitt omsetningsestimat for 2019 til 455-465 millioner dollar og EBITDA til 45-55 millioner dollar, opplyses det i en børsmelding.

«Justeringer for visse ikke-kontantelementer kan svekke EBITDA ytterligere, i tillegg til kostnader knyttet til omorganisering og restruktureringsprosesser som den nye ledelsen og styret vil implementere for å forbedre lønnsomheten fremover», skriver selskapet.

Endringen i guidingen gjenspeiler utsettelsen av en rekke prosjekter inn i 2020, noe som ble trukket frem som en risikofaktor i andrekvartalsrapporten. 

I tillegg ser selskapet lavere enn gjennomsnittlige prosjektmarginer og et generelt høyt kostnadsnivå gitt det nåværende aktivitetsnivået og kapasitetsutnyttelse.

Magseis Fairfield vil ifølge meldingen overholde alle lånebetingelser for 2019, selv med svakere enn ventet økonomisk utvikling.