DNB Markets er seneste meglerhus til å jekke ned Magseis Fairfield

DNB Markets slutter seg til ABG Sundal Collier og nedjusterer estimater og kursmål for Magseis Fairfield. Seismikkaksjen faller nesten 20 prosent til.

DRIVER NEDOVER: Aksjekursen til Magseis Fairfield fikk seg en knekk mandag, og nedturen fortsatte tirsdag. Her seismikkfartøyet «Artemis Athene». Foto: Westcon

Magseis Fairfield overrasket aksjemarkedet mandag med en halvering av årets guiding.

Seismikkselskapet lanserte i våres forventninger om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) på 100 millioner dollar i år, men i går rykket det ut med et resultatvarsel:

Nå ventes årets ebitda å bli på mellom 45 og 55 millioner dollar.

Omsetningsestimatet er dessuten senket fra 500 millioner dollar til 455-465 millioner dollar.

Reaksjonen på Oslo Børs var tydelig. Aksjen endte mandag ned hele 38,6 prosent.

Ytterligere kursfall

I ettertid har ABG Sundal Collier justert på sin anbefaling for seismikkaksjen.

Ifølge TDN Direkt er anbefalingen nedgradert fra «kjøp» til «hold», og meglerhusets kursmål er senket fra 13 til 7 kroner.

Nå er også DNB Markets ute med nye vurderinger.

Ifølge TDN Direkt beholdes imidlertid en kjøpsanbefaling, men kursmålet er tatt ned fra 18 til 12 kroner.

Meglerhuset har også justert sine prognoser for Magseis Fairfields omsetning og ebitda. Årets omsetning ventes til 456 millioner dollar, mens forventningen for neste år er 400 millioner. Ebitda ventes til 61 millioner dollar i år.

Tirsdag ettermiddag handles Magseis Fairfield-aksjen for 4,89 kroner på Oslo Børs, ned ytterligere 19,8 prosent.

Svakt også neste år

Også ABG har justert ned sine prognoser som følge av seismikkselskapets resultatvarsel mandag.

Ebitda-estimatet for i år er tatt ned 43 prosent, mens neste års ebitda-estimat er justert ned noe.

Ifølge TDN Direkt mener ABG Sundal Collier at det vil ta tid før Magseis Fairfield får ned kostnadene samt forbedrer driften. Meglerhuset mener at også 2020 vil bli et svakt år for seismikkselskapet, og stiller dessuten spørsmål om hvorvidt dette vil bli bedret fra 2021.

Ifølge nyhetstjenesten har Pareto Securities sin anbefaling og sitt kursmål til vurdering. Meglerhuset poengterer at det fortsetter å se usikkerhet rundt reorganiseringen av virksomheten, ordrereserven og fremtidige marginer i Magseis Fairfield.

Utsettelser og kostnader

Magseis Fairfields begrunnelse for guidingnedjusteringen er at en rekke prosjekter er utsatt til inn i 2020.

Videre ser selskapet en lavere gjennomsnittlig prosjektmargin, samt et høyt kostnadsbilde gitt dagens aktivitetsnivå og kapasitetsutnyttelse.

Det påpeker imidlertid at kostnader knyttet til reorganisering og restruktureringer i den nye ledelsen og styret vil forbedre lønnsomheten i fremtiden.