Supplyratene peker opp igjen

Etter noen stille uker har det igjen strammet seg til i offshoremarkedet i Nordsjøen, med rater på 350.000 kroner.

RATEHOPP: Flere riggflyttingsoppdrag har gjort ankerhåndteringsskipene (AHTS) attraktive den seneste uken. Foto: Thomas Sola

– For øyeblikket er det ingen ledige ankerhåndterere i Norge uten fremtidige forpliktelser, sier analytiker Inge Moy i Westshore Shipbrokers.

I midten av september fikk ankerhåndteringsskipene (AHTS) rekordbra betalt i spotmarkedet i Nordsjøen, men siden da har markedet vært preget av lav aktivitet og langt lavere rater.

Nå har det imidlertid snudd opp igjen.

Økt aktivitet

Aktiviteten i AHTS-markedet begynte å ta seg opp før helgen da flere befraktere ønsker å sikre seg tonnasje til riggflyttingsoppdrag.

Gjennom helgen ble markedet utsolgt, der både Island Offshore, K Line, Solstad Offshore, DOF, Siem Offshore. Viking Supply Ships og Horizon Maritime fikk leid ut skip.

Den siste rapporterte slutningen er gjort til rundt 340.000 kroner pr. dag, men det skal også ha blitt gjort slutninger et stykke over dette de seneste dagene.

– Ettersom det er få fartøyer i markedet, skal det relativt lite aktivitet til før det blir utsolgt. Flåteutnyttelsen gikk fra 28 til snaue 90 prosent på en liten uke, mens ratene har tredoblet seg, sier Moy.

FÅ FARTØYER I MARKEDET: – Det skal relativt lite aktivitet til før det blir utsolgt, sier analytiker Inge Moy i Westshore Shipbrokers. Foto: FOTO: WESTSHORE SHIPBROKERS

Han legger til at usikkert høstvær medfører større usikkerhet i varighet og utførelse av operasjonene som skipene skal utføre, og at man stadig oftere må vente på været.

Bedre enn tidligere

Historisk sett er man nå inne i en periode med fallende aktivitet i offshoremarkedet.

Flere fartøyer returnerer fra sommerprosjekter, og sesongbaserte riggkontrakter avsluttes. Moy er imidlertid noe mer optimistisk i år enn i fjor.

– I år ser det litt bedre ut sammenlignet med tidligere år, hovedsakelig som følge av at det er få fartøyer i flåten, men også fordi det er flere rigger i operasjon i Norge gjennom vinteren. Korte værvinduer kan medføre at riggflyttene kommer på samme tid og skaper et stramt marked, sier han.

Lavere tilbudsside

For en måned siden fikk man en liten smak av et stramt marked. 

Da ble det satt ny årsbeste med rater på nærmere 900.000 kroner pr. dag i spotmarkedet.

Årsaken var at flere skip var ute av Nordsjøen på andre oppdrag, noe som førte til redusert tilbudsside.

Dette er også noe rederne vil merke til våren. For en knapp måned siden ble Boa Offshore tildelt en kontrakt med Kystvakten for utleie av to ankerhåndteringsskip i fem år. Skipene forsvinner derfor fra den ordinære offshoreflåten.

Like etter ble det kjent at Solstad Offshore leier ut de to, store ankerhåndteringsskipene (AHTS) «Normand Drott» og «Normand Prosper» til Total i Sør-Afrika i inntil 280 dager neste år. Kontraktene starter opp i første halvår og betyr at skipene er ute av spotmarkedet i Nordsjøen for det meste av 2020.

Sliter finansielt

Til tross for at spotmarkedet i Nordsjøen strammer seg litt til nå i høst, kan dette langt ifra løse den vanskelige finansielle situasjonen som flere av offshorerederiene er oppe i.

Solstad Offshore jobber med en omfattende restrukturering av gjeld på 30 milliarder kroner, og det samme gjør DOF, som har en gjeld på 20 milliarder.

Begge aksjene har falt 85 prosent på Oslo Børs siden oktober i fjor.