Leteboringen nærmer seg rekordnivåer

Antall letebrønner som bores på norsk sokkel begynner å nærme seg toppnivåene fra 2013 og 2015. Det betyr mye jobb for riggaktørene.

HØY AKTIVITET: I år vil det bli boret 55 letebrønner på norsk sokkel, ifølge Rystad Energy. Foto: Odfjell Drilling

Globalt har leteaktiviteten offshore utviklet seg flatt i år, men ikke på norsk sokkel.

Her ligger antall letebrønner an til å passere toppen for seks år siden, viser tall fra Rystad Energy.

– Vår foreløpige analyse viser at det trolig vil bli boret 130 brønner i år, noe som er en økning på 16 prosent i forhold til 2018. Den økte aktiviteten skyldes i hovedsak økt leteboring, hvor 55 brønner vil bli ferdigstilt i år, sier analytiker Oddmund Føre, som er ansvarlig for offshore rigg i Rystad Energy.

Vil ligge på 30-50

Til sammenligning ble det boret 54 letebrønner i toppåret 2013 og 37 i 2018.

– Vi venter at det vil holde seg på et relativt høyt nivå, på mellom 30 og 50 brønner, frem til 2023 og kanskje enda lenger, sier Føre.

I tillegg kommer utviklingsboring, noe som altså drar det totale antall brønner som blir boret opp til 130.

– Vi venter at antall brønner vil ligge rundt dette nivået fremover, så det er mye jobb for riggene, både flytere og jack-up, sier analytikeren.

– LETINGEN VIL HOLDE SEG PÅ ET RELATIVT HØYT NIVÅ: Oddmund Føre, analytiker i Rystad Energy. Foto: Rystad Energy

Rom for flere rigger

På norsk sokkel har det i gjennomsnitt i år jobbet 19 flytende borerigger (flytere) og 12 oppjekkbare rigger. 

Føre tror antallet oppjekkbare rigger vil ligge på 10-11 i fortsettelsen, mens det er rom for ytterligere 4-5 rigger på flytersiden.

– For inneværende år, og til en viss grad neste år, er mye avtalt, men det er også en generell økning i etterspørselen. Flere kontrakter må sluttes, og vi kan ikke se bort fra at nye og moderne rigger kan komme inn på sokkelen og ta arbeid. Nybygget fra Awilco Drilling kan være et bra case, sier Føre.

Mye penger

En viktig årsak til den høye boreaktiviteten på sokkelen er at oljeselskapene har mye penger å rutte med. 

– Oljeselskapene gjør det bra med en oljepris på 60 dollar fatet og har en rekordhøy kontantstrøm. Det er en sterk korrelasjon mellom det de tjener og det de bruker på leting, sier Rystad Energy-analytikeren.

Samtidig mener han at olje fra offshorefelt er helt nødvendig for å kunne møte etterspørselen. Skifer vil ikke klare det alene. 

– Der har Norge et godt bidrag fordi vi har en grønnere profil. Vi har elektrifisering og grønnere rigger som kan gjøre jobbene.

Samtidig er norsk sokkel konkurransedyktig, blant annet ved at vi har infrastruktur på plass og kan knytte mindre felt opp mot eksisterende utbygginger.

– Vi vil kunne opprettholde aktiviteten i et lavere oljeprisscenario.